ឈីន រតនៈ សោកស្ដាយខ្លាំង មិនអាចដណ្ដើមពានរង្វាន់ជូនអ្នកម្ដាយ និងអ្នកគាំទ្រ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង I Am a Singer Cambodia រដូវកាលទី ២ បានរកឃើញម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ ១ ហើយបន្ទាប់ពីធ្វើការប្រកួតប្រជែងអស់ជាច្រើនសប្ដាហ៍ ដែលបានទៅលើកញ្ញា វី ឌីណេត ។យ៉ាងណាមិញ បើងាកទៅមើលតារាចម្រៀង ឈីន រតនៈ ក៏ជាបេក្ខភាពដ៏លេចធ្លោមួយរូបក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងខាងលើដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈមិនទទួលបានជោគជ័យ តារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងរូបនេះ បានបង្ហោះសារសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំង ដែលមិនអាចដណ្ដើមពានរង្វាន់ជូនអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ ក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្របាន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាររបស់តារាចម្រៀង ឈីន រតនៈ បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់ទស្សនិកជនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តនាង និង ចំណាយពេលវេលា ព្រមទាំងថវិកាបោះឆ្នោតគាំទ្រនាងកន្លងមក ជាពិសេសគឺលោកគ្រូភ្លេងរបស់នាង តែក្នុងនោះ ឈីន រនតៈ ក៏បានបង្ហាញអាការៈសោកស្ដាយបំផុតដែលមិនអាចដណ្ដើមយកពានជូនម្ដាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«អ្វីដែលនាងខ្ញុំសោកស្តាយគឺខ្ញុំមិនអាចយកជោគជោគជ័យជូនអ្នកម្តាយរបស់ខ្ញុំ និងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាបាន ទោះបីជានាងខ្ញុំមិនបានទទួលជ័យលាភ័យក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅតែសប្បាយចិត្តដែលនាងខ្ញុំមានអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដែរស្រឡាញ់ខ្ញុំយ៉ាងពេញទំហឹង នេះហើយគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំធេងបំផុតសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំ»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply