មនុស្សល្អរបស់ខ្ញុំអើយខ្ញុំជិតឆ្កួតហើយ មិនពិតទេកុំទៅចោលឯងបានទេកុំទៅដោយមិនលាបែបនេះ ឯងទទួលយកអត់បានទេលឿនពេកហើយ ១០ឆ្នាំនេះ ឯងបាន…. (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ Neatra Doung បានបង្ហោះសារយ៉ាងក្រៀមក្រំ និងមិនអាចទទួលយកបានក្រោយពីមិត្តភក្តិជិត១០ឆ្នាំរបស់កញ្ញា បានបា ត់បង់ ជី វិ ត ដោយសារតែគ្រោះថ្នា ក់ចរាចរណ៍ ក្នុងនោះកញ្ញាបានរៀបរាប់ថា: មនុស្សល្អរបស់ខ្ញុំអើយខ្ញុំជិតឆ្កួតហើយមិនពិតទេកុំទៅចោ លឯងបានទេកុំទៅដោយមិនលាបែបនេះឯងទទួលយកអត់បានទេលឿនពេកហើយយើងបែកគ្នា💔

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រហូតហើយមែនទេ😭នាងខ្ញុំជាមិត្តរបស់គាត់ ចាន់ សុវណ្ណបុប្ផា ហៅ(មុី) Jaa Aeនៅព្រឹកស្អែកគាត់បញ្ជូនទៅដង្ក ល់នៅវត្ត ឬស្សីស្សាញ់ (ជិតព្រៃសរ) បើបងប្អូនណាដែរស្គាល់ស្រលាញ់នឹងរាប់អានគាត់អាចទៅជុំគ្នានៅវត្តបានអាចទំនាក់ទំនងលេខខ្ញុំបាន 070262299យប់នេះជាយប់ដែលខ្ញុំសែនឯកការសែនឈឺចា ប់បំផុត💔

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅសល់ត្រឹមតែរូបថតអរគុណនៅមិត្តភាពជិត១០ឆ្នាំមកនេះនូវអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជាមួយគ្នាឯងនឹងទុកក្នុងបេះដូចជានិច្ចបំភ្លេចមិនបានទេ😭មិនពិតទេវាលឿនពេកខ្ញុំមិនជឿទេវាដូចជាសុបិន្តដ៏អាក្រក់មួយហើយទទួលយកមិនបានឡើយមុននឹងយើងទើបនៅជាមួយគ្នាតើហេតុអីពេលនេះឯងទៅដោយមិនលាមួយមាត់សោះឯង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមនុស្សដែរខ្ញុំស្រលាញ់ហើយស្រលាញ់ខ្លាំងជាងបងប្អូនបង្កើតទៅទៀតមានសុីអត់សុីមួយគ្នាយើងជួបគ្នាសឹងតែរាល់ថ្ងៃមានរឿងអីក៏ឯងនៅក្បែរឯងដែរមិនថាពេលញាំពេលពិបាកចិត្តឯងតែលួងខ្ញុំថា លើកទឹកចិត្តថាឯងកុំគិតច្រើនតិចទៀតនឹងប្រសើរឡើងលែងអីហើយតែងនៅខាងខ្ញុំស្របតាមខ្ញុំជានិច្ច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលសប្បាយពេលខ្លះក៏ឆ្កួតជាមួយគ្នាគឺមានវត្តមានឯងគ្រប់ពេលមានរឿងអ្វីក៏ពិភាក្សារជាមួយគ្នាដែរចុះហេតុអីថ្ងៃនេះឯងទៅបាត់ចោលខ្ញុំបែបនេះហេតុអីគេងស្ងាត់ឈឹងបែបនេះត្រលប់មកវិញបានទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯងកុំធ្វើយ៉ាងនឹងអីកុំទៅចោលឯងបានទេមុីមកវិញមកមនុស្សល្អរបស់ឯងហេតុអ្វីព្រហ្មលិខិតលេងសើចយ៉ាងនេះបើមានជាតិក្រោយមែនពិតសូមឲយើងជួបគ្នាជាបងប្អូននឹងគ្នាណាឯងណាJaa Ae😭🙏🏻៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply