លោកឧកញ៉ា ម៉ុង ឬទ្ធី សរសើរអាជីវកម្មរបស់ភរិយាដូចជាកាក់កប គ្រាន់តែថ្ងៃនេះគាត់ផលិតទំពាំង​ជ្រក់បាន​ជិតមួយពាន់កែវទៀតហេីយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើនិយាយពីឈ្មោះរបស់លោកឧកញ៉ាចិត្តធម៌ ម៉ុង ឬទ្ធី និងលោកជំទាវ ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាស្គាល់ តាមរយៈសកម្មភាពមនុស្សជាច្រើនរបស់លោកដូចជាការជួយចាស់ជរា ជួយបរិច្ចាគធនធានដល់ជនក្រីក្រ ក៏ដូចជាការផ្តល់ការងារដល់ជនខ្វះខាត ដើម្បីមានចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនត្រឹមតែមានចិត្តសប្បុរសលោកឧកញ៉ា និងលោកជំទាវ មានជីវភាពសាមញ្ញ រួសរាយរាក់ទាក់ ជាពិសេសលោកជំទាវមិនទុកពេលទំនេរចោល ដោយយកពេលទៅធ្វើប្រហុក​ ផ្អកត្រី​ ផ្អកសាច់ជ្រូក​ ងៀតសាច់ជ្រូក​ ហើយឥលូវនេះលោកឧកញ៉ាបានបង្ហោះថាថ្ងៃនេះលោកជំទាវបានធ្វើទំពាំងជ្រក់បានជិតមួយពាន់កែវទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកឧកញ៉ាបានសរសើរអាជីវកម្មរបស់លោកជំទាវ កាក់កបទៀតផង ដោយលោកឧកញ៉ារៀបរាប់ក្នុងហ្វេសបុកថា៖ “ថ្ងៃ​នេះគាត់​ផលិត​ទំពាំង​ជ្រក់បាន​ជិតមួយពាន់កែវទៀតហេីយ​ មុខរបរ​អាជីវកម្ម​របស់​គាត់​រួមមាន​ដូចជា​ប្រហុក​ ផ្អកត្រី​ ផ្អកសាច់ជ្រូក​ ងៀតសាច់ជ្រូក​ ម្រេច​ ៕ល៕​ មេីលទៅ​ដូចជា​កាក់កប​បោះគាត់ដែរ​”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply