ប្រទះឃើញកូនឆ្កែអនាថាចម្លែក មានកន្ទុយដុះចំកណ្ដាលក្បាល…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូន​ឆ្កែ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​មួយ​ក្បាល​ដែល​ជាប់​រហស្សនាម​ថា “ឆ្កែ​ដុះ​ស្នែង” កំពុង​ទទួល​បាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ពី​សំណាក់​អ្នក​លេង​បណ្ដាញ​សង្គម ដោយ​សារ​វា​មាន​ដុះ​កន្ទុយ​ចេញ​ពី​កណ្ដាល​ក្បាល​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាង​​សមាគម​សប្បុរសធម៌​ជួយ​សង្គ្រោះ Mac’s Mission បាន​ប្រទះ​ឃើញ​កូន​ឆ្កែ​តូច​គួរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​មួយ​ក្បាល​នេះ ត្រូវ​បាន​គេ​បោះបង់​ចោល​នៅ​តាម​ដង​ផ្លូវ​ជាមួយ​ឆ្កែ​ធំ​មួយ​ក្បាល​ផ្សេង​ទៀត ដោយ​ខាង​សមាគម​បាន​យក​ទាំង ២ ក្បាល​មក​ចិញ្ចឹម ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅ​ពី​មាន​រូបរាង​ចម្លែក​ដុះ​កន្ទុយ​នៅ​ក្បាល និង​ មាន​របួស​ជើង កូន​ឆ្កែ​មួយ​ក្បាល​នេះ​គឺ​មាន​សុខភាព​ល្អ​ដូច​ឆ្កែ​ទូទៅ ។ ខាង​បុគ្គលិក​សមាគម​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ​ក្រៅ​ឲ្យ​វា​ថា «Narwhal the Little Magical Furry Unicorn” ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply