ខ្លាំងបាត់!លួ ចម៉ូតូមួយគ្រឿងរួចជិះគេ លុះដល់ផ្លូវទាល់ សុខចិត្តជិះម៉ូតូចូលប្រឡាយទឹកស្អុយ ក៍មិនឱ្យគេចា ប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី២៤ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ នៅក្រោយស្ថានីយទូរស្សន៍បាយ័នស្ទឹងមានជ័យ,សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ១,ខណ្ឌមានជ័យ មានជ នសង្ស័ យបានលួ ចម៉ូតូមួយគ្រឿងរួចបានជិះគេ ចឆ្វែលរកកន្លែងគេ ចខ្លួនរហូតមកដល់ផ្លូវលំតាមប្រឡាយស្អុយទឹកស្ទឹងមានជ័យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏ត្រូវបានកម្លាំ ងសន្តិ សុខគោលដៅនោះហៅសួរនាំតែគេមិនព្រមឈប់។ ដោយសារទ័លច្រក និងភ័ យខ្លាំងពេកទើបជ នសង្ស័ យសម្រេចចិត្តជិះម៉ូតូចូលក្នុងប្រឡាយទឹកស្អុយ ទុកម៉ូតូត្រាំចោ លរួចហើយគេ ចខ្លួនបា ត់ទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដំបូងឡើយសន្តិ សុខប្រទះឃើញជ នសង្ស័ យនេះ ជិះម៉ូតូចូលដល់ក្នុងការដ្ឋានហើយជិះរកផ្លូវចេញវិញ ពេលនោះសន្តិ សុខសួរនាំមិនឲ្យចេញ ទើបជ នសង្ស័ យជិះម៉ូតូបកក្រោយវិញ រួចបណ្តើរម៉ូតូចូលតាមប្រឡាយលូទឹកស្អុយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈនោះសន្តិ សុខនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញក៏សួរនាំ ហើយមានការសង្ស័ យក៏បាននាំគ្នាដេ ញចា ប់ជ នសង្ស័ យ ធ្វើឲ្យរូបគេភ័ យក៏ជិះម៉ូតូរ ត់គេ ចចូលទៅក្នុងលូទឹកស្អុយ បន្ស ល់ទុកម៉ូតូក្នុងប្រឡាយនោះ រួចគេ ចខ្លួនបា ត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ចាស់ម៉ូតូមានឈ្មោះជា ដាលីន,អាយុ២៨ឆ្នាំ,មុខរបរលក់ដូរ ស្នាក់នៅភូមិទ្រា៣,សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ១,ខណ្ឌមានជ័យ។ ចំណែកម៉ូតូដែលជ នសង្ស័ យលួ ចយកទៅនោះម៉ាកស្គូពីពណ៌ស,ស៊េរីឆ្នាំ២០២១,ពាក់ស្លាកលេខ,ភ្នំពេញ1IJ-4481។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមត្ថកិ ច្ចមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់កន្លែងកើតហេ តុ និងស្ទុចយកម៉ូតូឡើងលើគោក រួចស្រា វជ្រាវរកម្ចាស់ឃើញភ្លាមៗ នាំយកទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបា លស្ទឹងមានជ័យ១ ដើម្បីធ្វើឯកសារប្រគល់ជូនជ នរ ងគ្រោះ វិញ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply