ទឹម រដ្ឋា សប្បាយចិត្ត​ខ្លាំង ក្រោយ​បាន​ជួប​លោកជំទាវ​ហ៊ុន ស៊ី​ណាត ដោយ​ផ្ទាល់ ក៏​ពោល​ពាក្យ​ថា​…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារា​សម្ដែង​ទឹម រដ្ឋា នៅ​ថ្ងៃទី​២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២០ ត្រូវ​នឹង​ថ្ងៃ​ ប្រកាស​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​នោះ បាន​សម្ដែង​អារម្មណ៍​សប្បាយចិត្ត ក្រោយពី​បាន​ជួប​លោកជំទាវ​ហ៊ុន ស៊ី​ណាត ដោយផ្ទាល់​នោះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្ហោះ​ភ្ជាប់​រូបថត​ជាច្រើន​សន្លឹក កញ្ញា​ទឹម រដ្ឋា បាន​សរសេរ​រៀបរាប់​ដូច្នេះ​ថា «​ថ្ងៃនេះ​មហាសែន​មាន កិត្តិយស ​និង​សប្បាយ ចិត្ត​ដែល​បាន​ជួប លោក ជំទាវ​អ៊ំ ហ៊ុន ស៊ីណាត ដោយផ្ទាល់​​ និង​បង សម្លាញ់ Idol Chanlakhena chorn ​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយក៏​សូម​អរគុណ​ដល់ ជំទាវ បង យី សុរ​ដ្ធា ដែល​បាន​នៅតែ​ផ្ដល់​កិត្តិយស​ឲ្យ​ប្អូន ទោះបីជា​ប្អូន​ខកខាន​ចូលរួម​កម្មវិធី បង​ជាច្រើនលើក​មកហើយ​​ ​អរគុណ​នៅ​ការ​ស្រលាញ់​មក​លើ​ប្អូន​មិន​ប្រែប្រួល​ រីករាយ​ថ្ងៃកំណើត​កូនស្រី​ដ៏​ល្អ​របស់​បង​ផង»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរ​បញ្ជាក់​ថា តារា​សម្ដែង​ទឹម​រដ្ឋា បាន​ជួប​លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ី​ណាត ដោយផ្ទាល់​បែបនេះ នៅក្នុង​ពិធី​ ខួប​កំណើត​កូន​ស្រី​របស់​លោក​ជំទាវ ​យី សុរដ្ឋា ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០​ម្សិលមិញ​នេះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply