អូនទទួលយកអត់បានទេប្តីសម្លាញ់ ! ទើបតែរៀបការហើយថ្មីថ្មោងសោះ ពេលនេះបងទៅអូនហើយ អូនពិតជាពិបាកទទួលយកណាស់…មូលហេតុនៃការស្លា ប់នោះគឺបណ្តាលមកពី…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីៗ គឺទេវតាបានកំណត់ចាររួចមកហើយ គ្មាននរណាម្នាក់ អាចគេចផុតពីសេក្តីស្លា ប់បានឡើយ មិនថាអ្នកមាន ឬ អ្នកក្រ មុន និងក្រោយ គឺគង់តែជួបរឿងដ៏កំសត់ក្រៀមក្រំមួយនេះ ដូចគ្នា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលពិកបាកទទួលយកបំផុតនៅក្នុងជីវិតនោះ គឺបានឃើញមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់ ចាកចេញទៅ ទាំងដែលយើងមិនបានតាំងចិត្តទុកជាមុន ។ ការចាកចេញមួយនេះ បានធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីម្នាក់ត្រូវរស់នៅយ៉ាងកំសត់ ពេលបាត់បង់ស្វាមីទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងបើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Ka Ka បានឲ្យដឹងថា “លឿនពេកហើយ សូមឲ្យវិញ្ញាណខ័ណ្ឌបងទៅកាន់សុគិតភព មានជាតិក្រោយកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជាតិនេះទៀត ទើបតែការហើយថ្មីៗផង អាណិតប្រពន្ធបងណាស់ Ro Yal “។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកនៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ភរិយាជនរងគ្រោះ បានបង្ហោះសារទាំងទឹកភ្នែកថា “លឿនពេកហើយប្តីសម្លាញ់ ស្លុតចិត្តណាស់អូនស្ទើតែមិនជឿទេប្តីសម្លាញ់ អូនទទួលយកអត់បានទេប្តី”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងនេះ គណនីហ្វេសប៊ុករបស់ភរិយា ជនរងគ្រោះ ក៏បានបន្ថែមទៀតថា “លឿនពេកហើយ សូមឲ្យវិញ្ញាណខ័ណ្ឌបងទៅកាន់សុគិតភព មានជាតិក្រោយកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជាតិនេះទៀតមូលហេតុឆក់ខ្សែភ្លើង”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply