ផ្ទុះសំនើច! ថ្ងៃខួបកំនើតស្វាមីអ្នកនាង សូលីកា ថតរូបខ្ចូតៗនិងស្ទាយប្លែកៗធ្វើអោយមហាជនមើលរួចលាន់មាត់ថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ ហ្វេនៗពិតជាស្គាល់អ្នកនាង សូលីកា ហើយដែលអ្នកនាងជាអតីតតារាសំដែងមានប្រជាប្រិយភាព និងរូបសម្រស់ស្រស់សោភា យ៉ាងណាមិញសព្វថ្ងៃនេះអ្នកនាង កាន់តែមានក្តីសុខនិងសុភមង្គលក្រោយរៀបការជាមួយ លោក អេង រិទ្ធី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជារើយៗអ្នកនាងតែងតែមានដំនើរកំសាន្តមិនថាក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកជាពិសេសបង្ហោះរូបស្វីតៗជាច្រើនរហូតដល់ហ្វេនៗច្រនែនទៀតផង យ៉ាងណាមិញ លើសពីនេះទៅទៀតអ្នកនាងកាន់តែរីកចំរើនជាមួយមុខជំនញរបស់អ្នកនាងជាពិសេសអ្នកនាងតែងតែដូរម៉ូតឡាន និងទិញបន្ថែម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រហូតមហាជនសរសើរថាទិញឡាន ដូចទិញ អាវចឹង ស្របពេលអ្នកនាងកាន់តែមានសុភមង្គល អ្នកមានមានកូនស្រី​ មានមុខមាត់គួរអោយស្រលាញ់មួយ យ៉ាងណាមិញកាលពីថ្មីៗនេះខួបកំនើតស្វាមីអ្នកនាង អ្នកនាងបានធ្វើសាមញ្ញមទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែពោលពេញដោយក្តូីសុខ និងកក់ក្តៅជាពិសេសថតរូបស្វីតៗ ជាច្រើនជាមួយកូនស្រីយ៉ាងស្រស់ស្អាតៗទៀតផង ធ្វើអោយមហាជនច្រលំថា​ជាប្អូនស្រី មិនមែនម៉ាក់កូនទេ ប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply