ចិន​ !គម្រា ម វា​ យ​ បកទៅលេីអាមេរិក​អោយ ចា ស់ដៃ ក្រោយមន្ត្រីអាមេរិកជា ន់ដីតៃវ៉ាន់ (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉េកាំង ៖ ប្រទេសចិននៅថ្ងៃចន្ទនេះ បានបង្កើនវោហាសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ជុំវិញប ញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ ដោយបានលើកឡើងថា រាល់ការគាំ ទ្រណាមួយចំពោះ ឯករាជ្យរបស់កោះនេះ នឹងត្រូវប រាជ័យ ព្រម ទាំងបាន ព្រ មានថា ខ្លួននឹងចា ត់វិធានការ ស ងសឹ ក សមស្របមួយ ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិក ទៅកាន់កោះមួយនេះទៀតផង។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារ ព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃចន្ទ ទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងសន្និសីទសារ ព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃចន្ទនេះ ក្រសួងការបរទេសចិន បានហៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតអាមេរិកទៅកា ន់កោះតៃវ៉ាន់ ថាជា «ការបង្កហេតុផ្នែក ន យោ បាយ» និងបាន គំរា ម ស ង សឹកវិញ ឲ្យសមនឹងតម្លៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិន លោក Wang Wenbin បាននិយាយដោយមិន បានបញ្ជា ក់លម្អិតថា «ប្រទេសចិននឹងចា ត់វិធានការសម ស្របមួយ រាប់ បញ្ចូលទាំងបុគ្គលដែលពាក់ ព័ន្ធផងដែរ»។ ជុំវិញបញ្ហានេះដែរ លោក Wang បានសង្ក ត់ ធ្ងន់ថា រាល់ការគាំទ្រចំពោះឯករាជ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ «ចុងបញ្ចប់គឹផ្លូវទា ល់ច្រក ដែលនឹងបរា ជ័យជានិច្ច»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរជម្រាបថា កោះតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបាន ប្រទេសចិន ចា ត់ ទុកត្រឹមតែជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួននោះ បាន បង្ហាញទំនាក់ទំនងកា ន់ តែបើកចំហ ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក តាមរយៈការ ទទួលមន្ត្រីជា ន់ខ្ពស់អាមេរិកពីររូប មកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងទីក្រុង តៃប៉ិកាលពីខែសីហា និងនៅក្នុងខែកញ្ញានេះតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រការនេះបានធ្វើឲ្យទីក្រុងប៉េកាំង ចេញសារព្រ មានជាច្រើនដង និងបានរៀបចំធ្វើ សមយុទ្ធ យោធាជាបន្តបន្ទាប់ ដែលបាននិង កំពុងធ្វើឲ្យកោះ តៃវ៉ាន់ ព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីលទ្ធភាពដែលអាចផ្ទុ ះ សង្គ្រា​​ មឡើង ៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply