ខ្ពស់អីខ្ពស់ម្ល៉េះ! បងស្រីអូន ភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយឈរក្បែរបុរសម្នាក់ដូចយក្ស មានកម្ពស់ដល់ទៅ ២ម៉ែត្រ ហើយជាជនជាតិខ្មែរទៀត… (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងថ្ងៃសម្ពោធតំណាងចែកចាយនៅខេត្តកំពង់ចាម បងស្រីចិត្តធម៌ ហៅស្រីអូន ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ក្រោយពីបានឃើញបុរសម្នាក់ដែលមានកម្ពស់ ២ ម៉ែត្រ យកនៅក្បែរអ្នកនាង រហូតអ្នកនាងពិតជាមិននឹកស្មានថាបុរសម្នាក់នេះខ្ពស់អីខ្ពស់យ៉ាងនេះឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាពិសេសនោះអ្នកដែលស្គាល់បុរសកម្ពស់ ២ម៉ែត្រ បានប្រាប់ថា បងប្អូនរបស់គាត់​៣ នាក់ គឺខ្ពស់បែបនេះទាំងអស់ ជាពិសេសមហាជនក៏បានខមិនបែបលេងសើចថា: បងប្រុសឡើងខ្ពស់😄តែសង្ហា បងស្រីអូនតូច ខ្យូត😄😍 – មិនមែនចែស្រីអូនទាបទេមកពីបងប្រុសនិងគាត់ខ្ពស់តើ🤣🤣 – ចាក់ដោតអ្នកតឿៗដូចញុមដល់ហើយបងអើយ🤣🤣 – ដូចមនុស្សនឹងយក្យ 🤣 ទាបគួរអោយស្រលាញ់ 😘៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply