អាមេរិច​ លួកដៃ រឿង ចិន និង តៃវ៉ាន់ ! ​បានធ្វើអោយ ចិនខឹ ងសម្បារ អាមេរិច ក៏ទម្លាយមូលហេតុដែល បញ្ជូនយន្តហោះរាប់សិប គ្រឿងទៅតៃវ៉ាន់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រ៉យទ័រ ៖ ប្រទេសចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះជាច្រើនគ្រឿងទៅកា​ ន់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុង អំឡុងពេលសមយុទ្ធរយៈពេលពីរថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដែលបណ្តាលឱ្យ កងទ័ពអាកាសរបស់ កោះនេះត្រូវបានគេធ្វើកោសល្យ វិច័យខណៈដែលទីក្រុងប៉េកាំងបានបង្ហាញការ ខឹ ង សម្បារចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ច របស់មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងតៃប៉ិ។ ហើយចិនក៏បានទម្លា យមូលហេតុ នៃការប៉ះទង្គិចនេះ គឺ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសចិនបានអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រជាធិបតេយ្យជាទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវកា ន់​ កា ប់ ដោយកម្លាំ ងបើចាំបាច់ការគំរា មកំហែ ង ដែលកោះនេះបាន រស់នៅជាមួយតាំងពីឆ្នាំ ១៩៤៩ នៅពេលដែលបានចា ញ់ គុមទីងង រឺ ជាតិនិយមកងកម្លាំ ងបានភៀស ខ្លួននៅទីនោះបន្ទាប់ពីការប រាជ័យរបស់ពួ កគេដោយពួក កុម្មុ យ និស្តនៅក្នុងសង្គ្រា មស៊ីវិលចិន។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសចិនមានការខឹ ងសម្បារដោយការបង្កើ នការ គាំទ្រ របស់សហ រដ្ឋអាមេរិកចំពោះកោះ តៃ វ៉ាន់ដែលរួមមានទាំង ការធ្វើទស្សនកិច្ច ចំនួន ២ លើក ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែដោយមន្រ្តីជា ន់ខ្ព ស់ មួយរូបនៅក្នុងខែសីហា ដោយរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល Alex Azar និងមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយដោយលោក Keith Krach អនុរដ្ឋលេខាធិការផ្នែកកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើសពីនេះ សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុង រៀបចំផែនការល ក់ អាវុ ធថ្មីធំ ៗ ដល់កោះតៃវ៉ាន់។ ប្រទេសចិន ចា ត់ទុកជំហា នទាំងអស់នេះថាជាការគាំ ទ្រដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពរបស់សហរដ្ឋ អាមេរិកចំពោះឯក រាជ្យភាពរបស់ តៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងការបង្កើតជាយថាហេតុនៃសាធារណរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដែលជាខ្សែបន្ទាត់ ក្រហមសម្រាប់ទីក្រុងប៉េកាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen មានប្រសាសន៍ ថាកោះនេះ គឺជាប្រទេស ឯករាជ្យរួចទៅហើយដែលមានឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋចិនឈ្មោះផ្លូវការរបស់ខ្លួនហើយថាសាធារណរដ្ឋប្រជា មានិតចិនមិនដែលគ្រប់ គ្រង កោះតៃវ៉ាន់និងគ្មានសិទ្ធិអ្វីឡើយ។ ប្រទេសចិនហៅកោះតៃវ៉ាន់ថាជា បញ្ហា សំខាន់ និងរ សើបបំផុត នៅក្នុងទំនា ក់ ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រា ប់បក្ស កុម្មុយនិស្តកំពុង កា ន់អំណា ចរបស់ចិនកោះតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកចុងក្រោយនៃប្រទេសដែលនៅតែរង់ចាំ“ ការរំដោះ” បន្ទាប់ពីជ័យជំនះឆ្នាំ ១៩៤៩ បន្ថែមនូវអត្ថន័យប្រវត្តិសាស្ត្របន្ថែម ៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply