បែកធ្លាយខ្ទេច! ខំតែអាណិតនារីរងគ្រោះ ការពិតចឹងសោះ ដោយនារីម្នាក់នេះថតជិតប្រុសផ្សេងរួចទម្លាយថាបុរសម្នាក់នេះគឺជា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រំលឹកឡើងវិញបន្តិចថា៖ ប្រិយមិត្តប្រាកដជាចាំបានហើយ ចំពោះបុរសម្នាក់ មានប្រើប្រាស់គណនី ហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Brös Rith ដែលកាលពីមួយរយៈពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ បានល្បីផ្អើលអស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម ហ្វេសប៊ុកម្ដងរួចមកហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ដីពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបានប្រើប្រាស់ អំ ពើ ហិ ង្សា ទៅលើនារីជាសង្សាររបស់ខ្លួន រហូតមានបែ ក ក្បាល ហូរ ឈា ម ប៉ុន្ដែលើកមុន វ៉ៃ នាងហើយ ក៏លួងលោមសុំនាងត្រូវគ្នាវិញ។ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកស្រាប់តែបែកធ្លាយមូលហេតុពិតរូបថតស្វីតៗជាមួយនឹងប្រុសផ្សេង ហើយក៏មានហាជនជាច្រើនបានកំពុងចាប់អារម្មណ៌លើរឿងមួយនេះ ព្រមទំាងបានទម្លាយរូបភាពលា យលំនិងខំមិន កាលពី១ខែមុន នេះអានរួចចង់គំាងដោយខាងស្រីខមិនថាប្រុសម្នាក់ក្នុងរូបនេះជាប្រុសកំដរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមអានខំមិនខាងក្រោម។ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply