ទំនងជាជៀសពីស ង្រ្គា មមិនផុតទេ! ចិនកម្លាអាមេរិក- គំ រា មវា យតៃវ៉ាន់…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អន្តរជាតិ៖ ប្រទេសចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះច ម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់សម្រាប់ថ្ងៃទី ២ ថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំកោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់និងប្រេសិតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមគោរពវិ ញ្ញា ណក្ខន្ធបុរសដែលដឹកនាំការផ្លាស់ប្តូររបស់កោះតៃវ៉ាន់ ទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកប្រធានាធិបតី លីធុងហៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកខេតក្រាញ់ អនុរដ្ឋលេខាធិការសហរដ្ឋអាមេរិកបានរក្សាទម្រង់ទាបនៃសេវាកម្មនេះ។ វត្តមានរបស់គាត់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនិងនៅលើកោះនេះបានទទួលនូវការស្តីប ន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសចិនដែលបានបញ្ជូនយន្តហោះចំនួន ១៨ គ្រឿងឆ្លងកា ត់ខ្សែពាក់កណ្តាលនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការបង្ហាញកម្លាំងទ្រ ង់ទ្រាយធំខុសពីធម្មតា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាន ឲ្យដឹង ថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូនយន្តហោះច ម្បាំងចំនួន ១៩ គ្រឿងបន្ថែមទៀតដែលក្នុងនោះមានពីរគ្រឿងជាយន្តហោះទ ម្លា ក់គ្រា ប់បែ កយុទ្ធសាស្ត្រ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកងទ័ពអាកាសរបស់កោះនេះបានពង្រាយរបស់ពួកគេផ្ទាល់ និងបានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធកាំ ជ្រួ ចការពារអាកាសដើម្បីតាមដានសកម្មភាពរបស់ចិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សេវាកម្មនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Aletheia ក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដោយលោកប្រធានាធិបតី Tsai Ing-wen បានផ្តល់កិត្តិយសដល់លោក Lee ចំពោះការនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយដោយសន្តិវិធីទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកោះ ៕ សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply