ត្រាំក្តៅមុ ខហើយ! អាមេរិកបញ្ជូនកងទ័ពយ៉ាងច្រើនសម្បើម និងរថក្រោះទំនើបៗទៅត្រៀមជើងការប្រ យុ ទ្ធជាមួយរុស្សុី​ ឲ្យដឹងដៃម្តង (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ នេះបើយោងតាមមន្រ្តីការពារជាតិអាមេរិកចំនួន ៣ នាក់បានអោយដឹងថា មន្ទីរបញ្ចកោណកំពុងដាក់ពង្រាយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួន ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីបន្ទាប់ពីមានការប្រ ឈមមុ ខ គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពរុស្ស៊ី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមមន្រ្តីដដែលទាំងនេះបាននិយាយទៀតថា កងទ័ពនិងរថយន្តនឹងដើរតួជាការបង្ហាញវត្តមាន យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរា រាំ ងយោធារុស្ស៊ីពីការឆ្លងចូលតំបន់ សន្តិសុខខាងកើតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងកងកម្លាំង ប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីកំពុងតែមានប្រតិបត្តិការ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរឲ្យដឹងទៀតដែរថាកងទ័ពបន្ថែមទាំងនោះដែល នឹងរួមបញ្ចូលមានទាំងរថក្រោះប្រយុ ទ្ធ Bradley ចំនួន ៦ គ្រឿងនិងទាហានតិចជាង ១០០នាក់នឹងប្រតិបត្តិការការងាររបស់ខ្លួននៅភាគឥសានប្រទេសស៊ីរីស ម្រាប់រយៈពេល ៩០ ថ្ងៃ ៕ សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Members of the US Army’s 1st Armoured Battalion of the 9th Regiment, 1st Division from Fort Hood in Texas prepare to unload Bradley Infantry Fighting Vehicles from rail cars as they arrive at the Pabrade railway station some 50 km (31 miles) north of the capital Vilnius, Lithuania, Monday, Oct. 21, 2019. The U.S. military says it’s preparing a massive exercise early next year in Europe involving 20,000 soldiers from the U.S., the largest deployment across the Atlantic for training in more than 25 years. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Leave a Reply