ចុមអត់រៀងទេ? ត្រូវប្រុសវៃប៉ោ ងមុខចឹងហើយ នារីរូបនេះដល់ផ្ទះឆ្លៀតផុសសារសុំទោស និងពាក្យពេចន៌អាលោះអាល័យជាច្រើនដូចជា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ មហាជនពិតជាបានដឹងរឿងរ៉ាវកក្រើកបណ្តាញសង្គមគូសង្សារ ដែលដា ល់គ្នានោះរវាងបុរសអាយុ២០ឆ្នំា និង នារី២៥នោះយ៉ាងណាមិញ​ក្រោយពីសម្ថកិច្ចឃា ត់ខ្លួនបុរសនោះរួចស្រាប់តែខាងស្រីបង្ហោះសាថា (បងធ្លាប់សន្យាថាឈប់ដាក់អូនបងសន្យាថាមេីលថែអូបងធេីអត់បានអូនសុំទោសសង្ឃឹមថាបងនឹងកែខ្លួន)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះផងដែរ មហាជនជាច្រើនបានខំមិនថា Dj សុំបទគូរកម្មមួយមេីល,មកពីស្រលាញ់គ្នាយូរ ទ្រាំគ្រប់យ៉ាង មិនចង់បែក … អាចថាងប់ងល់ក៏បានជួបអ ស់ ហើយ គិតថាប្រហែលដោយសារគេខឹងខ្លាំងទ្រាំអត់បានទើបវាយ គិតថាលើកទី 1 ប្រហែលមិនមានលើកក្រោយទៀតទេមើលទៅ …..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានលើកក្រោយហើយលើកក្រោយទៀត យូរៗក្លាយជាទម្លាប់ទ្រាំឡើងសុាំហើយ ព្រោះ ចិត្តមួយស្រលាញ់មិនចង់បែក គេវាយហើយយំ ដល់គេធ្វើល្អដាក់ បែជាលើកលែងអោយគេ ហើយគិតថា គេមកលួងប្រហែលគេដឹងកំហុសគេហើយ ក៏លើកលែង ម្តងហើយ ម្តងទៀត ដដែ លៗ ស្រមៃមើលទៅ រុញបន្តិច ច្រានបន្តិច គឺ អុកគូទផ្ងារក្រោយបាត់ហើយ ចុះទម្រាំម៉ាត់មួយដៃចូ លកណ្តាលមុ ខ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហក់ធា ក់ឈា ម កក្លាក់ ហើយមិនមែនលើកទី 1 ទេ អ្វីដែលគិត គឺ ហេតុអីមិនស្រលាញ់ខ្ញុំដូចកាលពេលដំបូង ហេតុអីមិនល្អដាក់ខ្ញុំអោយដូចពេលដំបូង? ហេតុអីខ្ញុំមកជួបមនុស្សដូចអ្នក ហើយនៅមិនព្រមដកខ្លួន? ព្យាយាមហើយតែដកមិនរួច……

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចពីមុនធ្លាប់ប្រាប់ខ្លួនឯងចឹង គឺ កម្មរបស់អញ ចឹងកុំបន្ទោសគេ យើងដឹងថាឈឺហើយគួរតែដើរចេញ បើយើងចេញពីគេមិនរួច គឺ កម្មយើង គេធ្វើបាប គឺ ជាកំហុសរបស់គេ តែ បើយើងមិនដើរចេញ នោះគឺជាកំហុសរបស់យើងច្បាស់ណាស់,ភាពចាំមើលការកែខ្លួនរបស់គេសម្រា ប់បង តើវាប៉ុន្មានដងហើយបង ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សបើគេស្រឡាញ់យើងមែន មិនមែនគេធ្វើបែបនេះទេ ហើយតើបងស្រឡាញ់សង្សារបងត្រង់ណាទៅបងបើអំពើគាត់ធ្វើមកដាក់បងសុទ្ធតែក្បែរៗស្លា ប់ចឹងបង តើបងនៅស្រណោះគេរឿងអីបង,ចង់ដកដីកាទៀតម៉ង តែដកលេីកនេះ ចេញមកមិនរស់ទេញោ,បងស្រណោះអញ្ជឹង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាំគាត់ចេញមកវា យបងម្ដងទៀតបងកុំស្រែកឲ្យគេជួយណាបង បើគេចេះកែគេកែយូរហើយបង មិនមែនដល់ថ្នាក់ដាក់បងប៉ោ ងមុ ខប៉ោ ងមា ត់អញ្ជឹងទេ តែបើបងនៅស្រណោះចាំគាត់ចេញមកវិញវាយបងបន្តទៀតចុះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply