ដោយសារតែលក់ត្រកួនទើបធ្វើឲ្យយើងមានថ្ងែនេះ អូនអ្នកលក់បងអ្នកទិញតែមិនមែនទិញត្រកួនទេគឺ ទិញអ្នកលក់ ស្គាល់គ្នាបាន២៨ ថ្ងៃ បងក៏…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានបងប្អូនប៉ុន្មាននាក់ ដែលជឿលើនិស្ស័យ? និស្ស័យ បានធ្វើឲ្យមនុស្សពីរនាក់ បានស្គាល់ និងយល់ពីគ្នា មិនថាម្នាក់នោះនៅដល់ទីណាកន្លែងណា ឬ កាលៈទេសៈបែបណា ឲ្យតែមាននិស្ស័យ គង់តែបានជួបគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តួយ៉ាងដូចជាគូរជីវិតរបស់ប្អូនប្រុស និងប្អូនស្រីនេះអញ្ចឹង ជានិស្ស័យដែលមិនអាចគេចផុត ។ និស្ស័យបានធ្វើឲ្យគួរគាត់បានស្គាល់ ហើយក៏មាននិស្ស័យក្លាយទៅជាគូរដណ្តឹងនឹងគ្នា ពិតៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងបើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Mää Lai បានសរសើរបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក​ ព្រោះតែពេលនេះបានជួបបុរសម្នាក់ ដែលល្អ ដែលត្រូវចិត្ត ដោយគេស្រលាញ់យើងពិត ហ៊ានឲ្យឪពុកម្តាយ មកចូលសួរ ចាស់ទុំ ខាងស្រី ទោះបីជាស្គាល់ក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ពិតមែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើបានរៀបរាប់ថា “ដោយសារតែលក់ត្រកួនទើបធ្វើអោយយើងមានថ្ងែនេះ អូនអ្នកលក់បងអ្នកទិញតែមិនមែនទិញត្រកួនទេគឺទិញអ្នកលក់ ស្គាល់គ្នាបាន28ថ្ងៃគាត់ហ៊ានគាត់បាននាំចាស់ទុំមកចូលសួរដល់ម៉ាក់ប៉ា ទុំរាំតែមានថ្ងៃនេះមិនមែនជារឿងងាយទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះយើងស្គាល់គ្នារយះពេលខ្លីតែការឆ្លងកាត់រឿងរាវច្រើនខ្លាំងណាស់ ទាំងសប្បាយទាំងយំតែពេលដែរយើងសប្បាយគឺមានតិចណាស់ ពេលខ្លះក៏មានអារម្មណ៍ហត់តែទោះហត់ប៉ុណ្ណាក៏យើងមិនបោះបង់គ្នារហូតដល់ពេលនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អូនអរគុណបងខ្លាំងណាស់ដែរខំតស៊ូរឆ្លងកាត់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីអូនទោះពេលខ្លះបងហត់ក៏បងមិនទុកអូនចោលបងនៅតែមានពេលសម្រាប់អូន Mrr Gab។ ហើយក៏អរគុណដល់ម៉ាក់ប៉ាទាំងសងខាងបើសិនជាគ្នាគាត់ពួកយើងក៏មិនមានថ្ងៃនេះ ។ 22.06.2020 19.09.2020″។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply