កក្រើកសមុទ្រ! កងកម្លាំងឥណ្ឌូណេស៊ី ស្ទើរតែប៉ះ ទ ង្គិ ចទូកល្បាតប្រ ដាប់អា វុ ធរបស់ចិន (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អន្តរជាតិ៖ ក្រុងប៉េកាំង ត្រូវបានបន្ទោសដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីទូកចិនប្រ ដាប់អា វុធមួយគ្រឿងបានដើរល្បាតក្នុងដែនទឹកដែលទា មទារដោយភាគីទាំងពីរ។ នាវាចិន ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាស៊ីស៊ីជី ៥២០៤ ត្រូវបានបំពាក់ដោយកាំ ភ្លើ ងយន្តមួយដែលបានបំពាក់នៅខាងមុខ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកយាមឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសនេះ បានអះអាងថាកាំ ភ្លើ ងនេះមានគោលបំណងប្រើសម្រាប់ការពារប្រ ឆាំងនឹងចោ រសមុទ្រតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមអ្នកកាសែត Phil Star News Patrivia Viray ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឥលូវនេះអាជ្ញាធរនៅចាការតាដែលជារដ្ឋធានីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែនិយាយប្រ ឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាការឈ្លា នពា នចូលក្នុងដែនទឹករបស់ពួកគេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កប៉ាល់ទោះយ៉ាងណាបាននិយាយថាវាកំពុងល្បាតនៅក្នុងដែនដីដែលគ្រ ប់គ្រងដោយប្រទេសចិន។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Teuku Faizasyah បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ក្រសួងបានស ង្កត់ធ្ង ន់ចំពោះអ្នកតំណាងចិន ថាមិនមានការត្រួតស៊ីគ្នារវាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តា ច់មុ ខឥណ្ឌូណេស៊ីនិងដែនទឹករបស់ចិនឡើយ។ ទូកត្រូវបានប ណ្តេញចេញពីតំបន់នោះ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីមានជ ម្លោះជាមួយអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីតាមរយៈវិទ្យុ ៕ សូមទស្សនាវី ដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply