ហួសចិត្ត!​ ចេះតែឆ្ងល់មិចបានប្រពន្ធដើររកគ្រូដាក់អំពើលើខ្លនរហូតចឹង ដល់ប្តីតាមទាន់នៅផ្ទះសំណាក់កំពុងតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីម៉ោង​11​និង​15​នាទី​យប់ ថ្ងៃ​ទី​14 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​2020 តាម​បណ្តោយ​ផ្លូវ​63 កែង​ផ្លូវ​154 នៅ​ចំណុច​ផ្ទះសំណាក់ «​អង្គរ​ប្រាយ​» ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ផ្សារ​ថ្មី​3 ខណ្ឌដូនពេញ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានបុរសជាប្តីម្នាក់បានធ្វើការតាមទាន់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនកំពុងតែចូលដេកក្នុងផ្ទះសំណាក់ជាមួយនឹងប្រុសផ្សេង ដែលករណីនេះបានបង្កឱ្យមានការភ្ញាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្អើលយោងតាមការឱ្យដឹងពីសំណាក់បុរសជាប្តីដែលបានតាមទាន់ប្រពន្ធបានឱ្យដឹងថា ស្ត្រីដែលនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់នោះគឺជាប្រពន្ធ ដែលបានពួកគាត់បានរៀបការជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ហើយពួកគាត់ក៏មានកូនស្រីអាយុ៥ឆ្នាំម្នាក់ផងដែរបុរសនោះបានឱ្យដឹងទៀតថា ពួកគាត់មានទីលំនៅស្នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះទេ ប៉ុន្តែដោយ សារតែមានការសង្ស័យជាមួយនឹងប្រពន្ធ ដែលមានអាការៈប្លែកៗ ហើយម្យ៉ាងធ្លាប់ចាប់នាងបានថាមានទាក់ ទងជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងតាមរយៈ Facebook ២​ ៣ដងមកហើយផងដែរ ទើបគាត់សម្រេចចិត្តឡើងមកតាមដានប្រពន្ធដល់ភ្នំពេញនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង​កន្លង​មក​ថ្មី​ៗ​នេះ ប្រពន្ធ​របស់​គាត់​បាន​សុំ​គាត់​មក​មើល​ម្តាយ​ឈឺ​នៅ​ភ្នំពេញ ប៉ុន្តែ​ទើបតែ​២​ថ្ងៃ​កន្លង​មកនេះ គាត់​បាន​តាមដាន​ដឹង​ថា ប្រពន្ធ​គាត់​លួច​បើក​បន្ទប់​ផ្ទះសំណាក់​ទៅ​ដេ ក​x បុរសជាប្តីដែលបានតាមទាន់ប្រពន្ធបានឱ្យដឹងថា ស្ត្រីដែលនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់នោះគឺជាប្រពន្ធ ដែលបានពួកគាត់បានរៀបការជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ហើយពួកគាត់ក៏មានកូនស្រីអាយុ៥ឆ្នាំម្នាក់ផងដែរបុរសនោះបានឱ្យដឹងទៀតថា ពួកគាត់មានទីលំនៅស្នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះទេ ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការសង្ស័យជាមួយនឹងប្រពន្ធ ដែលមានអាការៈប្លែកៗ ហើយម្យ៉ាងធ្លាប់ចាប់នាងបានថាមានទាក់ទងជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងតាមរយៈ Facebook ២​ ៣ដងមកហើយផងដែរ ទើបគាត់សម្រេចចិត្តឡើងមកតាមដានប្រពន្ធដល់ភ្នំពេញនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងកន្លង​មក​ថ្មី​ៗ​នេះ ប្រពន្ធ​របស់​គាត់​បាន​សុំ​គាត់​មក​មើល​ម្តាយ​ឈឺ​នៅ​ភ្នំពេញ ប៉ុន្តែ​ទើបតែ​២​ថ្ងៃ​កន្លង​មកនេះ គាត់​បាន​តាមដាន​ដឹង​ថា ប្រពន្ធ​គាត់​លួច​បើក​បន្ទប់​ផ្ទះសំណាក់​ទៅ​ដេ ក​ជាមួយ​ប្រុស​ថ្មី និង​លួច​យក​កូន​មក​តាម​ជាមួយ​ថែម​ទៀត​ផង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាងនេះទៅទៀត បុរសនោះក៏បានឱ្យដឹងផងដែរថា ​តាំងពី​ប្រពន្ធ​លួច​មាន​ប្រុស​ថ្មី​មក​គាត់​ធ្វើ​អី​ប្រពន្ធ​ចេះ​តែ​ស្តីបន្ទោស​រហូត មិនតែប៉ុណ្ណោះ​គាត់​ធ្លាប់​តាម​ទាន់​ប្រពន្ធ​ទៅ​រក​គ្រូ​ដាក់​អំពើ​មក​លើ​រូប​គាត់​ស្ទើរតែ​ឆ្កួត​ទៅ​ហើយ ប៉ុន្តែ​គាត់​នៅ​តែ​ទ្រាំ​នឹកឃើញ​ថា ប្រពន្ធ​រស់នៅ​ជាមួយ​គ្នា​រហូត​បានកូន​ស្រី​ម្នាក់​ទៅ​ហើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមប្រភពព័ត៌មាននៅកន្លែងកើតហេតុបានឱ្យដឹងថា មុន​ពេល​កើតហេតុ គាត់​បាន​បើករថយន្ត​មួយ​គ្រឿង​ម៉ាក​ហា​យ​ឡែ​ន​ឌ័​រ ពណ៌​ស ពាក់​ស្លាក​លេខ​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ 2B-9835 បើក​មក​ដល់​ផ្លូវ​63 នៅ​មុខ​ផ្ទះសំណាក់ «​អង្គរ​​ប្រាយ​» បាន​ទៅ​ដល់​បន្ទប់​របស់​ប្រពន្ធ​គាត់​ក៏​បាន​ប្រទះ​ឃើញ ប្រពន្ធ​គាត់ និង​ប្រុស​ស្នេហ៍ រួម​ទាំង​កូនស្រី​របស់​គាត់​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ជាមួយ​គ្នា​ពិតមែន ទើប​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន ការ​ឈ្លោះ​ប្រកែក​គ្នា​ផ្អើល​ដល់​សមត្ថកិច្ច​ចុះ​មក​ជួយ​សម្របសម្រួល​តែ​ម្តង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់​ពី​មានការ​ឈ្លោះប្រកែក​គ្នា​ផ្អើល​សមត្ថកិច្ច និង​អ្នក​សារព័ត៌មាន​រួច​មក បុរស​ជា​ប្តី បាន​អះ​អាង​ថា រូប​គាត់​នឹង​លែងលះ​ប្រពន្ធ ហើយ​ទុក​ឲ្យ​ច្បាប់​ជា​អ្នក​ដោះស្រាយ រួច​ហើយ​ក៏​ឡើង​ជិះ​រថយន្ត​ចេញ​ទៅ​បាត់ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply