ទីក្រុងប៉េកាំង ត្រូវបានព្រ មានឲ្យខ្លាចឥ ទ្ធិពលរបស់អាមេរិក ដោយយន្តហោះ B-1B និង​ B-52 មិនបាច់ប្រើនាវាដឹកយន្តហោះនាំតែខាតពេល (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អន្តរជាតិ៖ ប្រទេសចិនបានអះអាងថាខ្លួនមានសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្ទើរតែដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូល ទោះបីជាសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០១៦ បាននិយាយថាការទា មទាររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងគ្មានមូលដ្ឋានស្របច្បាប់ក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែហ្វីលីពីន វៀតណាម ម៉ាឡេស៊ី តៃវ៉ាន់និងព្រុយណេ ក៏មានការអះអាងត្រួតលើផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសនេះដែរ។ លោក Jonathan Moss ប្រធានផ្នែកដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុន DWF បានពន្យល់ថាប្រទេសចិនគួរតែមានការភ័ យខ្លា ចចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលរួម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្លែងទៅកាន់សារព័ត៌មាន Express លោកម៉ូសបាននិយាយថា“ ខ្ញុំគិតថាវានឹងមានឥ ទ្ធិពលរបស់អាមេរិក ដូច្នេះប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកសំរេចចិត្តជ ជែកវែកញែ កចរចា និងអនុម័តសម្រាប់ប្រទេសនានា។“ ប្រសិនបើពួកគេក្លាយជាអ្នកលើកលែងទោ សសម្រាប់ប្រទេសជាក់លាក់ទាំងនោះ ខ្ញុំគិតថានឹងមានបញ្ហាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសចិន ពីព្រោះនៅពេលនេះយើងបានទទួលការពិភាក្សានិងជជែកវែកញែកគ្នារ វាងមេដឹកនាំទាំងពីរអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើអាមេរិកចូលរួមកាន់តែច្រើនខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានឹងធ្វើឱ្យចិនស្តាប់ ។ លោក Moss ក៏បានកត់ សម្គាល់ថាមានហា និភ័ យពិតប្រាកដនៃជ ម្លោះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងដែនទឹក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ខណៈពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ Trump បើកការទូតនិងវោហារសាស្ត្រយ៉ាងទូលំទូលាយនៅទីក្រុងប៉េកាំងក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកំពុងងាកទៅរកក ម្លាំងផ្ទុ នៃគ្រា ប់បែ ករយៈចម្ងាយឆ្ងាយប្រ ដាប់អា វុធយ៉ាងខ្លាំងរបស់ខ្លួន ខណៈដែលវាព្យាយាមប្រ ឆាំងនឹងការដេ ញថ្លៃរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងការគ្រ ប់គ្រងសមុទ្រនៅឆ្នេរសមុទ្រចិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាប់តាំងពីចុងខែមករា យន្តហោះទ ម្លា ក់គ្រា ប់បែ ក B-1B និង B-52 របស់អាមេរិកដែលជាធម្មតាប្រតិបត្តិការជាគូបានហោះហើរប្រមាណ ២០ បេសកកម្មលើផ្លូវទឹកសំខាន់ៗរួមមានសមុទ្រចិនខាងត្បូង សមុទ្រចិនខាងកើត និងសមុទ្រជប៉ុនយោងតាមគណនីទាំងនេះ ជើងហោះហើរពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្លូវការ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមអ្នកវិភាគយោធានិយាយថាបេសកកម្មទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញាភ្លឺមួយ៖ សហរដ្ឋអាមេរិកអាចគំ រាមកំ ហែងដល់គោលដៅហោះហើររបស់ចិននិងដែនដីចិននៅពេលណាមួយពីមូលដ្ឋានឆ្ងាយដោយមិនចាំបាច់ចល័តនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់អាមេរិកនិងនាវាច ម្បាំងលើអាកាសថ្លៃ ៗ ផ្សេងទៀតនៅក្នុងជួរ ឃ្លាំងអា វុធមីស៊ីលដ៏ធំរបស់ទីក្រុងប៉េកាំង។ នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃកម្លាំងយោធារបស់ចិន មន្ទីរប៉ង់តាហ្គោនបានរួមបញ្ចូលគ្នានូវអា វុធចំណាស់បំផុតមួយចំនួន ជាមួយនឹងអា វុធថ្មីបំផុតមួយចំនួនដូចជា៖ អ្នកបំ ផ្ទុគ្រា ប់បែ កសម័យស ង្គ្រា មត្រជាក់និងកាំ ជ្រួចបំបាំ ងខ្លួន ៕ សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

Leave a Reply