លោកអាចារ្យឯងកុំចង់សា កនឹងដ្រូន!! ត្រាំ ថានឹងលេងអ៉ីរ៉ង់វិញ «១,០០០ដង» បើហ៊ា នតែប៉ះ ម ន្ត្រីអាមេរិក ប៉ុនក្រ ចកដៃ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ត្រាំ បានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងសារតាម Twitter យ៉ាងដូច្នេះថា «រាល់ការវា យប្រ ហាររបស់អ៉ីរ៉ង់គ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ប្រ ឆាំ ងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក នឹងត្រូវទទួលរងការវា យប្រ ហារប កត្រឡប់ទៅវិញ ១,០០០ដងក្នុងទំហំដ៏ធំសម្បើម»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមសារព័ត៌មាន Politico ដោយផ្អែកលើប្រភពដែលខ្លួនទទួលបាន​ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកម្នាក់ ០២រូប ដែលបានមើលឃើញ និងបានដឹងពីរបាយការណ៍ស ម្ងាត់នេះ ប្រសិនបើផែនការស.ម្លា.ប់លោកស្រី Lana Marks ត្រូវបានអនុវត្តតាមការគ្រោងទុក ឬបានសម្រេចនោះវាអាចនឹងប ង្កឱ្យស ង្រ្គា មរវាងអាមេរិក និងអ៉ីរ៉ង់ផ្ទុ ះឡើងក៏ថាបាន៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ លោក ដូណាល់ ត្រាំ ធ្វើការព្រមានខាងលើនៅក្នុងសារមួយបង្ហោះលើ Twitter ក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះ និងក្រោយពីសារព័ត៌មានអាមេរិក Politico កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបានរាយការណ៍ថា ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍ស ម្ងាត់អ៉ីរ៉ង់ កំពុងរៀបចំផែនការធ្វើឃា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក ប្រចាំប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង គឺលោកស្រី ឡាណា ម៉ាកស៍ (Lana Marks) ជាការស ងសឹ កឱ្យវិញ្ញា ណក្ខន្ធអតីតមេទ័ពកំពូលអ៉ីរ៉ង់ លោក កាសេម សូឡៃមេនី (Qassem Soleimani) ដែលត្រូវបានលោក ត្រាំ បញ្ជាយន្ដហោះដ្រូនឲ្យផ្ដា ច់ជី វិ តកាលពីខែមករា ដើមឆ្នាំ២០២០ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply