ត្រាំភ័ យហើយ! កូរ៉េខាងជើងត្រៀមខ្លួ នបើកការវា យប្រ ហារលើកដំបូងប្រ ឆាំ ងអាមេរិក (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អន្តរជាតិ៖ លោកគីមជុងអ៊ុន ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការប្រើប្រាស់ឃ្លាំ ងអា វុធនុយ ក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើកូ ដកម្មដំបូងដ៏ប្រ ល័យមួយប្រ ឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសញ្ញាដំបូងដែលប្រទេសរបស់លោកជិតត្រូវបានវា យលុ កហើយ។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Express នាពេលថ្មីៗនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ លោក Ankit Panda បាននិយាយថាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក៏នឹងរក្សា long range ICBM មីសុីលជាទុនបម្រុងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រ ឆាំ ងនឹងគោលដៅនៅអាមេរិក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកផេនដា បានធ្វើការអះអាងដ៏គួរឱ្យភ្ញា ក់ផ្អើលនៅក្នុងសៀវភៅថ្មីរបស់លោកគឺ គីមជុងអ៊ុននិងគ្រា ប់បែ ក – ការរស់រានមានជីវិតនិងការរំជើបរំជួលនៅកូរ៉េខាងជើងដែលក្នុងនោះលោកចាត់ទុកថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្មវិធីមី ស៊ីលនុយ ក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋ និងការប៉ុ នប៉ងដើម្បីរំ សាយអា វុធនុយ ក្លេអ៊ែរឧបទ្វីបកូរ៉េនិង ការរំពឹងទុកសម្រាប់ជ ម្លោះនាពេលអនាគត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងផងដែរថា លោកគីមបានធ្វើឱ្យមានការប្រកាសអា សន្នទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តមីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាលទ្ធផលលោកបានប្រកាសថាទីបំផុតលោកបានដឹងពីបុព្វហេតុប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យនៃការប ញ្ចប់ក ម្លាំងនុយ ក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុ ទ្ធសាស្ត្រ និងអន្តរជាតិ បាននិយាយថារូបភាពជាច្រើនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅឯកន្លែងផលិតនាវា Sinpo របស់កូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញពីនាវាជាច្រើននៅក្នុងអាងរក្សាដែលមានសុវត្ថិភាព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចគ្នានេះផងដែរ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប៉ុន្មានខែមុន លោក Trump បានធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Twitter មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងការបង្ហោះអំពីសុខុមាលភាពរបស់លោកគីម។ លោក Trump ដែលបានជួបជាមួយលោកគីមចំនួនបីលើកបានអត្ថាធិប្បាយថា “លោកគីមជុងអ៊ុនមានសុខភាពល្អ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងកក្រោម៖

Leave a Reply