កុំចង់សា ក! ចិនសងសឹ កអាមេរិកដោយប្រើធម៌ក្តៅ តាមរយះវិធីមួយនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អន្តរជាតិ៖ រដ្ឋាភិបាលចិន​បាន​និយាយនៅថ្ងៃសុក្រ (ទី១១ កញ្ញា ២០២០) ថា ខ្លួន​បាន​អនុវត្ត​វិធានការដើម្បី​រឹ តត្បិ ត​សកម្មភាព​របស់​មន្ត្រី​ការទូត​និង​បុគ្គលិក​នៅឯ​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ប្រចាំទីក្រុង​ប៉េកាំង និងនៅតាម​ស្ថានកុងស៊ុល​នៅទូទាំងប្រទេសចិន ក្នុងនោះរួមទាំង ស្ថានកុងស៊ុល​អាមេរិកនៅទីក្រុង​ហុងកុង ផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះ​បើ​តាម​ការ​ចុះ​ផ្សាយ​របស់ទីភ្នាក់ងារ​ព័ត៌មានជប៉ុន ក្យូដូ ។ យ៉ាងណាមិញ វិធានការនេះ គឺ​ជាការស ងសឹ ក​ចំពោះ​ការសម្រេចចិត្តរបស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែល​បញ្ជា​ឲ្យ​អ្នកការទូត​ចិន​ត្រូវ​សុំ​ការយល់ព្រម​សម្រាប់​ទស្សនកិច្ច​ទៅកាន់​សាកលវិទ្យាល័យ​នានា​ និង​សម្រាប់​ការជួប​ជាមួយ​មន្ត្រី​មូលដ្ឋាន​នៅក្នុង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងការបរទេស​ចិន ឆាវ លីជៀន (Zhao Lijian) បាននិយាយ​នៅក្នុង​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍មួយថា រដ្ឋាភិបាល​ក្រុង​ប៉េកាំង​នឹង​ដាក់​”ការរឹ តត្បិត​ស្មើគ្នា” ទៅលើ​មន្ត្រី​ស្ថានទូត​និងស្ថានកុងស៊ុល​របស់​អាមេរិក ។ មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងការបរទេសចិន​ដដែល បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​អាមេរិក​ដក​ការសម្រេចចិត្ត​របស់​ខ្លួនវិញ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Republican presidential nominee Donald Trump walks across the tarmac as he arrives for a rally at the JetCenters of Colorado in Colorado Springs, Colorado on September 17, 2016. / AFP / MANDEL NGAN (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)
Republican presidential nominee Donald Trump walks across the tarmac as he arrives for a rally at the JetCenters of Colorado in Colorado Springs, Colorado on September 17, 2016. / AFP / Mandel Ngan (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

Leave a Reply