ទប់ចិត្តមិនជាប់អ្នកមើលងាយស្រីមានសាក់ ចាន់ឡា ផ្ទុះប្រតិកម្មធ្ងន់ៗនិងព្រលះមួយរយៗថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ​ ប្រិយមិត្តជាច្រើន បើកភ្នែកធំៗ សឹងតែមើលមិនស្គាល់ថា រូបថតដែលកំពុងត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដា ញសង្គម ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង និង បានចែករំលែកបន្ដកន្ទុយគ្នានេះនាល្ងាចនេះ ជារូបរបស់បេក្ខនារីកម្មវិធី X Factor Cambodia លៀង ចាន់ឡា សោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សឹងតែមិនគួរឱ្យជឿថាសម្រស់របស់បេក្ខនារី ចាន់ឡា មានការប្រែប្រួលសឹងតែ ៣៦០ ដឺក្រេខុសស្រលះពីមុនតែម្ដង ក្រោយពីនាងទទួលបានការឧបត្ថម្ហលើការកែ សម្ជស្ សពីហាងកែសម្ជស្សមួយកន្លែង និងបណ្ដាអ្នកឧបត្ថម្ហផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ចាន់ឡា កពុងតែឡើងកូដជាខ្លំាង ជាមួយការថតក៌ដូចជា សំដែងផ្សេងៗ ធ្វើអោយកញ្ញា ទទួលបានប្រាក់ចំនូលកាន់តែ ខ្ពស់ ក្នុងនោះផងដែល ចាន់ឡា ជាក្មេងស្រី ស្រលាញ់ការសាក់រូប ក្នុងនោះកញ្ញា មានប្រតិកម្មលើរូបមួយ ដែលគេបង្ហោះថា អ្នកចាក់សាក់ពេញខ្លួនអញ្ចឹង ដល់ពេលមានកូនទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើគួរប្រដៅកូនរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម៉្តេចទៅ នូវទង្វើរបស់ខ្លួន។ ក្នុងនោះចាន់ឡា ផ្ទុះប្រតិកម្មនិងសរសេរថា មិចមើលងាយនាក់ចាក់សាក់ម្ល៉េះ ខ្លួនគេសោះអីក៏ឈឺក្បាលម្ល៉េះ បើចឹងគួតែប្រដៅកូនខ្លួនឯងអោយល្អទៅ កូនគេ គេចេះប្រដៅហើយមិនបាច់ឈឺឆ្អាលរឿងគេទេ គេស្រលាញ់បានគេសាក់ ហើយគេក៏មិនបានយកខ្លួននាក់ឯងទៅសាក់ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply