យន្តហោះប្រតិកម្មរុស្ស៊ីស្ទាក់យន្តហោះស៊ើបការណ៍អាមេរិកលើសមុទ្រខ្មៅ,ស្ថានការណ៍តឹ ងតែងខ្លាំ ងយន្តហោះយូអេសបើ ករ ត់ប្រុ.ច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(អន្តរជាតិ) ៖ យោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួ(Xin huo) បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ដោយស្រង់របាយការណ៍ក្រសួងការពារជាតិ របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីថា យន្តហោះប្រតិកម្ម របស់រុស្ស៊ី Su-27 ចំនួន០១គ្រឿង បានហោះរំលងពីលើសមុទ្រខ្មៅ កាលពីថ្ងៃពុធ ដើម្បីស្ទាក់ពី មុខយន្តហោះ ស៊ើបការណ៍មួយគ្រឿង របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ។ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពដដែលនេះបានឲ្យដឹងបន្តថា “ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស របស់ប្រទេសរុស្ស៊ី បានរកឃើញគោលដៅដែន អាកាសមួយ ដែលនៅជិតព្រំដែន របស់ប្រទេសរុស្ស៊ី នៅលើសមុទ្រខ្មៅ” ។ សហសេវឹកនៃយន្តហោះប្រតិកម្ម Su-27 បានកំណត់អត្តសញ្ញាណគោលដៅ ដែលយន្តហោះស៊ើបការណ៍ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក គឺយន្តហោះ RC-135។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមព័ត៌មានប្រតិកម្មរហ័សងកងទ័ពរុស្ស៊ីខាងលើបានបញ្ជាក់ថា បន្ទាប់ពីយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិក បានហោះផុតពីដែនព្រំដែន របស់រុស្ស៊ី យន្តហោះប្រតិកម្មរបស់រុស្ស៊ី បានវិលមកទីលានយន្តហោះវិញ ដោយរលូន ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply