ពិសេសណាស់!ស្វាមី ឱក សុគន្ធកញ្ញាដឹកនាំសម្តែងបទថ្មីរបស់ភរិយាផ្ទាល់ក្រោយខកខានច្រើនឆ្នាំ(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះ ក្រោយពីបទចម្រៀងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមានចំណងជើងថា ភ្ជុំបិណ្ឌដល់ហើយ ដែលកំពូលតារាចម្រៀង ខេមរៈ សិរីមន្ត បានសហការជាមួយ ឱក សុគន្ធកញ្ញា ត្រូវបានបង្ហាញជាផ្លូវការនោះ ​បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រតារាទាំងពីរដួងនេះពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនត្រឹមតែទឹកដមសំឡេងដ៏រណ្តំរបស់តារាទាំង ២ និង អត្ថន័យបទចម្រៀងប៉ុណ្ណោះទេដែលអន្ទងយកបេះដូងអ្នករបស់អ្នកស្តាប់ សូម្បីតែការសម្តែងរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត និង ឱក សុគន្ធកញ្ញា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏ត្រូវបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកទស្សនាផងដែរ ក៏ព្រោះតែអ្នកដឹកនាំក្នុង MV ចម្រៀង «ភ្ជុំបិណ្ឌដល់ហើយ» នេះ គឺជាស្នាដៃលោក អ៊ឹង សុខលី ស្វាមី ឱក សុគន្ធកញ្ញា ផ្ទាល់តែម្តង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ មហាជនអ្នកគាំទ្រក៏បានសរសើរពីទឹកដៃនៃការដឹកនាំរបស់ស្វាមីតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះ ក៏ដូចជាបានលើកឡើងថា បទថ្មីក្នុងឱកាសភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះពិតជាពិសេសណាស់ ដោយលោក អ៊ឹង សុខលី បានដឹកនាំសម្តែងសាជាថ្មី ក្រោយពីផ្អាកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមក ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply