ចិនទប់ជាប់ទេ? ឥណ្ឌាពង្រាយរថក្រោះសេរ៊ី T-90 និង T-72M1 បំពាក់មីសុីលធន់ធ្ង ន់ ត្រៀមក ម្ទេចទាហានព្រុំដែនចិន..(មានវីដអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អន្តរជាតិ៖ តំបន់ប៉ាងប៉ាងខាងត្បូង នៅភាគខាងកើតឡាដាប់គឺជាកន្លែងនៃការបង្កើតនូវថ្មើរជើង និងគ្រឿងសឹកដោយភាគីទាំងសងខាង។ មេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌាឧត្តមសេនីយ៍ Manoj Mukund Naravane បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយព្រ មានពីស្ថានភាពនៅតាមបណ្តោយបន្ទាត់នៃការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែងថាមានភាពតានតឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានបន្តថា“ ដោយមើលឃើញពីស្ថានភាពយើងបានអនុវត្តការដាក់ពង្រាយជាមុនសម្រាប់សុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួន។ ការដាក់ពង្រាយទាំងនេះយើងអនុវត្តតាមបន្ទាត់នៃការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែង។ ខ្សែបន្ទាត់ត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែងគឺជា ព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសទាំងពីរដែលទីក្រុងប៉េកាំង និងញូវដែលីបានទា មទារយកដែនដី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ប្រធានកងទ័ពឥណ្ឌាបានទទូចថា “យើងប្រាកដថាបញ្ហាអាចត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងពេញលេញតាមរយៈការជជែក។ ” ថ្មីៗនេះប្រទេសឥណ្ឌា ទទួលបានការគ្រ ប់គ្រងលើកម្ពស់សំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះដែលផ្តល់ឱ្យកងទ័ពនូវទីក្រុងញូវដែលីនូវគុណប្រយោជន៍មួយចំពោះជនជាតិចិនដែលបានដាក់ពង្រាយនៅលើដីក្រោម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពឥណ្ឌាបាននិយាយថាខ្លួនបានដាក់ពង្រាយទ័ពថ្មើរជើង ជាមួយមីស៊ីលប្រ ឆាំងរថ ក្រោះទៅកាន់តំបន់នានាដែល“ ត្រួតត្រាលើកម្ពស់ពី Thakung ទៅហួស Mukpari” ។ បច្ចុប្បន្នឥណ្ឌាមានមុខតំណែងខ្ពស់ដែលមើល Spanggur Gap ដោយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវការគ្ រប់គ្រងលើសរ សៃឈា មដ៏សំខាន់នេះដែលប្រទេសចិននឹងត្រូវប្រើដើម្បីរើរថក្រោះរបស់ពួកគេបន្តឆ្ពោះទៅខ្សែនៃការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ដែរថា ប្រទេសឥណ្ឌាមានរថ ក្រោះផ្ទាល់ខ្លួននៅតំបន់នោះពួកគេបានដាក់ព ង្រាយរថក្រោះធុនធ្ង ន់ធុន T-90 ដែលបំពាក់ដោយមីស៊ីលនិងរថ ក្រោះធុន T-72M1 ដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង ៕ សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply