ហួសចិត្ត​ !! រឿងដែល​នារី​រូបនេះ ចាប់ពងខ្លាថតហើយបានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមនោះត្រូវបានគេរិះគន់កប់ៗមាត់ថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះធ្វើអោយមានភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយនារីដែលជាអ្នកទេសចរម្នាក់ បាន​ថតសែលហ្វី​ជាមួយសត្វខ្លា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយ​បន្ទាប់មក​ចាប់កាន់ពងខ្លា​ថត​នៅ​ក្នុងសួនសត្វ​ Tiger Kingdom ខេត្តឆៀងម៉ៃ ប្រទេសថៃ រួចបង្ហោះលើបណ្តាញ​សង្គម កាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នារីថៃរូបនេះ ត្រូវបានគេ​ដឹងថាមានឈ្មោះ Waraschaya Akkarachaiyapas ក្រោយបង្ហោះ​រូប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លើបណ្តាញ​អ៊ីនធើណែត គឺបាន​បង្កជាកំហឹង​ដល់​ប្រជាជន​ក្នុងតំបន់ ដោយថាជាការប្រមាថ​សត្វខ្លា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកប្រើប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គម បាន​សរសេររិះគន់​ថានេះ​ជាសកម្មភាព​ដ៏​ឈ្លើយ។ ខ្លា​មិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នក​ប៉ះ​កន្លែងឯកជន​របស់វាឡើយ។ អ្នកគ្មាន​សិទ្ធិ​ធ្វើអ៊ីចឹងឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកខ្លះទៀតថា ការធ្វើបែបនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ បើខ្លាវាខឹង វាអាចខាំអ្នកវិញ។យ៉ាងណាមិញ Waraschaya បានឆ្លើយតបវិញថា នាង​គឺជាមនុស្ស​ដែលស្រលាញ់សត្វ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមប្រធាន​គ្រប់​គ្រង​សួនសត្វនេះ លោក Pirom Cahntama បាន​លើកឡើង​ថា ភ្ញៀវ​ទេសចរ​មិនត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាតឱ្យ​ចាប់ក្តោបពង​ខ្លានោះទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែ​ពួកគេអាច​ប៉ះផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយ​សត្វបាន។ «ចាប់ពីពេលនេះតទៅ យើង​នឹងប្រាកដថា គ្មាន​អ្នកទេសចរណាដែល​អាចប៉ះពងខ្លា​បាន​ទៀតឡើយ»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply