អបអរសាទរ! ខ្លាំងមែន ស្រ្តីខ្មែរភៀ សខ្លួនពីសម័យខ្មែរក្រហមម្នាក់ ជាប់ឆ្នោតក្នុងគណបក្សមួយនៅ រដ្ឋម៉ាស្សាជូសេដ្ឋ សហរដ្ឋអាមេរិក…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រី ​វណ្ណា ហូវឺដ ​(Vanna Howard) ​គឺជាស្ត្រី​ខ្មែរ​និង​ជា​ជនភៀ ស​ខ្លួន​ម្នាក់​ បានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋម ហើយទទួលបានការ​តែង​តាំង​ជា​បេក្ខជន​សមាជិក​សភា​ខាងគណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​ ប្រចាំ​រដ្ឋម៉ាស្សាជូសេដ្ឋ​ ដោយបាន​ផ្តួលដៃ​គូ​ប្រជែង​ពីររូប​ កាល​ពីថ្ងៃ​អង្គារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើតាម​លទ្ធផល​ឆ្នោតដំបូងៗនិងក្រៅផ្លូវការ​ ដែលបាន​បង្ហាញ​ក្រោយ​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​បិទទ្វារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមកាសែត The Sun នៃទីក្រុង Lowell លទ្ធផល​ក្រៅ​ផ្លូវការបង្ហាញថា លោកស្រី ​វណ្ណា ហូវឺដ ​ទទួលបាន​សំឡេង​ឆ្នោត​ចុងក្រោយ​ដល់ទៅ​ ២៦៨១ នៅ​ពេល​គូប្រ ជែង​ពីររូបគឺលោក​ ដេវីដ ណែងហ្គល ​(David Nangle)​ ជា​សមាជិក​សភាដែលកាន់​មុខតំណែង ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទទួល​បាន​សំឡេង​តែ ១៩៦៦ ​និង​លោក​ស្រី ​លីហ្សា អាណុល ​(Lisa Arnold) ​ទទួល​បាន​សំឡេង​តែ ១៤៧៤​ នៅពេល​រាប់សន្លឹក​ចុងក្រោយ​មួយ ​នៅ​ក្នុងតំបន់​ដែល​មាន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​រស់នៅ​យ៉ាងច្រើន​លំដាប់​ទី ២ ​បន្ទាប់ពី​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply