ថាអីចេះខុស!​ ផ្ទុះការរិះគន់ជាថ្មីម្តងទៀតក្រោយកូនទិញឡានថ្មីទ្រំាមិនបានស្រាប់តែឪពុក​ ជី ដេវីត ដាក់មួយឃ្លាអោយស្ទើរតែគំាងថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ មហាជនពិតជាបានដឹងរឿងរ៉ាវរបស់ដេវីត​រួចហើយយ៉ាងណាមិញ បន្ទាប់ពីលាចាសិក្ខាបទភ្លាម លោកក៏បានបង្ហាញរថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងឡើងថ្មីស្រឡាង ក្រោយមកទៀតលោក ក៏បានបង្ហាញផ្ទះដ៏ធំស្គឹ មស្គៃ ដែលកំពុងតែសាងសង់ផងដែរ។ ភាពជោគជ័យទាំងអស់គឺបានដោយមក​​ ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានមតិរិះគន់ ជាច្រើនមកលើរូបលោក ដែលជាហេតុកាន់តែធ្វើឲ្យលោកមានកំលាំងចិត្ត និងការតស៊ូលើសដើមបន្ថែមទៀត។យ៉ាងណាមិញ ទន្ទឹមនឹងភាពពេញចិត្ត ពីហ្វេនៗជាច្រើន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈពេលដែលលោកកំពុងតែទទួលបានភាពជោគជ័យពីការងារសិល្បៈ និងមុខរបររកស៊ីរបស់ខ្លួន ក៏មានមតិរិះគន់ជាច្រើន ចំពោះរូបលោកផងដែរ ទៅលើការបង្ហាញពីភាពស៊ីវីល័យ ក្នុងពេលដែលបានចំណាយលុយជាច្រើន ទៅលើសម្ភារៈម៉ាកល្បីៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រឿងអលង្កា និង ទិញរថយន្តជាច្រើនគ្រឿង ផងដែរជាក់ស្តែងបន្ទាប់ពីឃើញ អ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកវាប្រហារលើកូនប្រុសរបស់លោក នោះ លោក កុសល រស់ ក៏បានបង្ហោះសារលើកទឹកចិត្តកូនប្រុសយ៉ាងដូច្នេះថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“រូបថតមួយសន្លឹកនេះ អាចបញ្ជាក់បានថាការតស៊ូការព្យាយាមអំណ ត់អត់ធន អាចកែប្រែដែកមួយដុំ អោយក្លាយទៅជាកាំ បិ តដ៏មុតស្រួចបាន”។ចុះប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply