បែកផ្សែងទៀតហើយ!!😲 ម៉េង កែវពេជ្ជតា និងអូ រស្មី ឈ្លោះគ្នាតឹងសសៃក ដណ្តើមគ្នាធ្វើម្ចាស់បទ…

ថ្មីៗនេះស្រាប់តែលេច ចេញរឿងរ៉ាវវិវាទ ពាក្យសម្តីឆ្លើយឆ្លងគ្នារវា ងតា រាចម្រៀង ម៉េង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កែវពេជ្ជតា និងអ្នកនាងអូ រស្មី ក្រោយ ពីអ្នកនាងម៉េង កែវពេជ្ជតាចេញ សាររិះគន់ទៅ កាន់ អូ រស្មី ថាបានយក បទនាងច្រៀងដោយមិន បានដា ក់ឈ្មោះម្ចាស់ដើម។

កាន់តែឡើង ក ម្តៅក្រោយពីអ្នក នាង អូ រស្មីឆ្លើយតបសារ ធ្ង ន់ ៗទៅកាន់អ្នកនាង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម៉េង កែវពេជ្ជតា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្មីៗនេះអ្នក​នាង ម៉េ​ង កែវ​ពេ​ជ្ជ​តា បាន​ បង្ហាញ​ការ​ហួសចិត្ត ទៅ​លើ​អ្នកសិល្បៈ​ មួយ​ចំនួន​ដែល​ បាន​យក​ស្នាដៃ​របស់​អ្នក​នាង​ទៅ​ធ្វើ​ជំនួញ ​លើ​ឆា​ណែ​ល ​យូ​ធូប

តែ​មិន​បាន​ដាក់​ប្រភព ​ម្ចាស់​ដើម​ នៃ​បទ​ចម្រៀង​នោះ ដល់​ពេល​អ្នក​នាង​គ្រាន់ តែ​ស្នើ​ឲ្យ​ដាក់ ​ប្រភព​ដើម បែរជា​ប្រើប្រាស់ ​សម្តី​លើសលួស ​លើ​រូប​អ្នក​នា ង​ទៅ​វិញ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នក​នាង​ម៉េ​ង កែវ​ពេ​ជ្ជ​តា បាន​មាន​និយាយ​ថា «​មុន​នឹង​ខ្ញុំ​និយាយ​ពី​រឿង​ភាព ​អយុត្តិធម៌​លើ​ខ្ញុំ​ ។

អ្នក​ដែល​ធ្វើបាប​អ្នកសិល្បៈ​ដូច​គ្នា គ្មាន​នរណា​ ទេក្រៅពី​អ្នកសិល្បៈ​ហ្នឹង ​តែ​ម្តង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចាំ​មើល​ទាំង អស់​គ្នា ថា​តើ​ភាព​អយុត្តិធម៌​វា​មាន​កើត​មា ន​លើ​ខ្ញុំ​ដ ល់​ពេល​ណា ? ដោយសារ​រឿង​អយុត្តិធម៌ ​ខ្លះ​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​មិន​អស់ចិត្ត » ។ អ្នក​នាង​បាន​បន្ត​ថា អ្នកខ្លះ​ចូល​មក​ក្នុង​សិល្បៈ​

ដើម្បី​តែ​ប្រយោជន៍​ទេ ណា​បងប្អូន​! យក​សិល្បៈ​ធ្វើ​ជា​ ឈ្នាន់​ទេ ខ្ញុំ​អត់​បញ្ហា​ទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំ​មាន​សមត្ថភាព​បង្កើត​ស្នាដៃ​ សិល្បៈ​ខ្លួនឯង​បាន ប៉ុន្តែ​ខ្លះ​គាត់​អត់​មាន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នក​នាង​បាន​បន្ត​ថា ថ្មី​ៗ​នេះ​បទ​ ចម្រៀង​មួយ​បទ​រប ស់​អ្នក​នាង​ដែ ល​មាន​ចំ ណងជើង​ថា «​សម្រស់​នារី​ខ្មែរ​»

ត្រូវ​បាន​តារាចម្រៀង​ នាង អូ រស្មី យក​ទៅ​ច្រៀង​បង្ហោះ​ ក្នុង​ឆា​ណែ​ល​យូ​ធូប ដោយ​មិ ន​បាន​ ដាក់​ប្រភព​ម្ចាស់​ដើម គ្រាន់តែ​សរសេរ​ថា បទ​ច ម្រៀង «​សម្រស់​នារី​ខ្មែរ​» ច្រៀង​ឡើង​វិញ​ ដោយ​នាង អូ រស្មី ។អ្នកនាងថា​ក្រោយ​ពី​អ្នក​នាង​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​ដាក់​ឈ្មោះ​ម្ចាស់​ដើម ​នោះ

ស្រាប់តែ​មាន​បុរស​ម្នាក់​បាន ​ឆាត​ជា ​សម្លេង​មក​រក​អ្នក​នាង ឆ្លើយឆ្លង​ជាមួយ​អ្នក​នាង​របៀប​មួយ​ដែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ល​អ្នក​នាង​ ម៉េ​ង កែវ​ពេ​ជ្ជ​តា មិន​អាច​ទទួលយក​បាន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កាន់តែឡើងកម្តៅក្រោយពីគ នីយហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថាAu Reaksmey បានបញ្ចេញសា រតបយ៉ាងចាក់ដោត​ដោយទាំងមា

ក់ងាយសមត្ថភាពនិ ងទឹកដមសំនៀង។ ក្រៅពីនេះគ នីយមួយនេះ ក៏បានរិះគន់តារាចម្រៀងម៉េង កែវពេជ្ជតាមួយ ចំនួនទៀតដែលកា ន់តែដុតក ម្តៅឲ្យរឿងរ៉ាវនេះ កាន់តែធំ។ ទោះជា យ៉ាងណាថ្មីៗនេះគនីយដដែលក៏បានចេញ មុខបញ្ជាក់ថា គណនីយដែ លចូលទៅតប តនឹងតារា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចម្រៀងម៉េង កែវពេជ្ជតានោះគឺត្រូវបានគេ លួច Hack យកទៅប្រើប្រាស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply