ពិតជាមិនគួរសោះ រៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ រួសរាយគួរស្រលាញ់ បែរជាមកស្លា ប់ តែវ័យក្មេងបែបនេះ ធ្វើឲ្យមិត្តនាងរៀបរាប់ថា..

ប្អូនស្រីម្នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គាត់ទទួល ម រណ ភាព ទៅ ដោយសារ តែជំ ងឺ ជាច្រើនមុខ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសាច់ញាតិ មិត្តភក្តិ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពិតជាមានអារម្មណ៍ថា សោ ក ស្តា យ ជាខ្លាំង ព្រោះតែគាត់ជាមនុស្សល្អ រៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងរួសរាយគួរស្រលាញ់

បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Në Në បានបង្ហោះសារយ៉ាង ក្រៀ ម ក្រំ បំផុត បន្ទាប់មិត្តសំលាញ់បានទទួល ម រណ ភាព អោយដឹងថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៖ «បាត់បង់មិត្តម្នាក់ទៀតហេីយខ្ញុំ

ត្បិតយេីងស្គាល់គ្នារយះពេលខ្លីតែមានន័យជាងស្គាល់គ្នារយះពេលយូរទៀត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាតិក្រោយកុំអោយអាយុខ្លីដូចជាតិនេះទៀតណា Love u Seng Srey Neang ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទេីបតែឆាតមកប្រាប់៤ថ្ងៃថាជាហេីយបានធូរហេីយតែពេលនេះអែងទៅចោលខ្ញុំហេីយ អរគុណវេលាកន្លងមកដែរអោយពួកយេីងស្គាល់គ្នាជាតិក្រោយសូមធ្វេីមិត្តនឹងគ្នាទៀតណា»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Mëë Thëæ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានបង្ហោះសារទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៖ «វាលឿ​នពេកហេីយឯង​ ក្រែង​ឯងថាពេលខ្ញុំទៅភ្នំពេញយេីងទៅដេីរលេងមួយគ្នាអីមិចក៏លូវចោលគ្នាចឹង​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យេីងទទួលយកមិនបានទេ ទោះបី​ជា​យេីង​ស្គាល់​គ្នា​ត្រឹម​តែរយះណេលខ្លីក៏ដោយតែការស្រឡាញ់មួយនិងមិនអាចបំភ្លេចបានទេ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សូម​ឯង​ទៅ​អោយ​បាន​សុខ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កុំអោយដូចជាតិននេះ Seng Srey Neang RIP»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

Leave a Reply