រំភើបជំនួស!ពីសង្សារចាស់ ក្លាយជាគូដណ្តឹងខាងប្រុសតស៊ូមិនចុះចាញ់រហូតដល់ជោគជ័យមានថ្ងៃនេះ…

ភ្នំពេញ ៖ ប្រិយមិត្តមួយចំនួនបានយល់ជ្រាបច្បាស់ហើយថា ស្នេហា គឺជាតម្រូវការដ៏ចាំបា ច់មួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនថាប្រុស ឬក៏មនុស្សស្រីនោះទេ តែងតែប្រាថ្នាចង់បានគូជីវិតជាប្ដីប្រពន្ធ រស់នៅជាមួយគ្នាដល់ចាស់កោងខ្នង និងទទួលបាននូវសុភមង្គល យ៉ាងពិតប្រាកដប៉ុន្ដែពាក្យថាស្រលាញ់ ពិតជាងាយស្រួលនិយាយ តែការថែរក្សាសេចក្ដីស្នេហាវិញ គឺជារឿងដ៏លំបាកខ្លាំងបំផុត។

ដោយឡែក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រឡេកមកអានអំពីប្រវត្ដិស្នេហា របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះវិញ ដែលគាត់បានកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម ហ្វេសប៊ុកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង នូវសំណេររបស់ខ្លួន ដោយអមមកជាមួយរូបថតបែបផ្អែមល្ហែមជាច្រើនសន្លឹក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ខ្លួន។

យ៉ាងណាមិញ ក្នុងសំណេរដែលបង្ហោះឡើង ដោយម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកមួយមានឈ្មោះ Reatrey Roeurng កាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ យប់ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ដោយមានខ្លឹមសារថា៖”ពីសង្សារចាស់ ក្លាយជាគូដណ្តឹង។

ផ្តើមស្រលាញ់គ្នាកាលឆ្នាំ២០១៦ ហើយក៏បែកគ្នា! បែ ក គ្នា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឆ្នាំ២០១៨ រយៈពេល ១ឆ្នាំកន្លះ មានសង្សាររៀងខ្លួន បាត់មុខ មិនដែលជួបគ្នា ១ឆ្នាំពេញតែក៏ជួបគ្នាវិញថ្ងៃចូលឆ្នាំ២០១៩ និយាយរកគ្នាសាមញ្ញ។

ដល់ថ្ងៃនាងពិបាកចិត្ត ខ្ញុំកំដរនាង ពេលខ្ញុំពិបាកចិត្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាងកំដរខ្ញុំ។ថ្ងៃមួយក្នុងឆ្នាំ២០២០ ខ្ញុំក៏សុំនាងត្រូវគ្នាវិញ តែលទ្ធផល (អត់) នាងតែងនិយាយថា នាងមិនទទួលយកខ្ញុំវិញទេ ព្រោះនាងឆ្អែតគ្រប់យ៉ាង បន្ទាប់មកថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ក៏សុំនាងត្រូវគ្នាម្តងទៀតតែលទ្ធផលនាងក៏ចូលចិត្តខ្ញុំវិញ ទាំងដែលនាងធ្លាប់បដិសេធខ្ញុំ។

អគុណអូនដែលព្រមទទួលយកបង អគុណដែលស្រលាញ់បង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយក៏អគុណគ្រួសារទាំងសងខាងដែលបានអោយកូនមានថ្ងៃនេះ Reatrey Roeurng ភ្ជាប់ពាក្យ Hoeb Sreykeo”។ប្រភព៖ហ្វេសប៊ុកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង នូវសំណេររបស់ខ្លួន ដោយអមមកជាមួយរូបថតបែបផ្អែមល្ហែមជាច្រើនសន្លឹក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ខ្លួន។

យ៉ាងណាមិញ ក្នុងសំណេរដែលបង្ហោះឡើង ដោយម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកមួយមានឈ្មោះ Reatrey Roeurng កាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ យប់ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ដោយមានខ្លឹមសារថា៖”ពីសង្សារចាស់ ក្លាយជាគូដណ្តឹង។

ផ្តើមស្រលាញ់គ្នាកាលឆ្នាំ២០១៦ ហើយក៏បែកគ្នា! បែ ក គ្នា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឆ្នាំ២០១៨ រយៈពេល ១ឆ្នាំកន្លះ មានសង្សាររៀងខ្លួន បាត់មុខ មិនដែលជួបគ្នា ១ឆ្នាំពេញតែក៏ជួបគ្នាវិញថ្ងៃចូលឆ្នាំ២០១៩ និយាយរកគ្នាសាមញ្ញ។

ដល់ថ្ងៃនាងពិបាកចិត្ត ខ្ញុំកំដរនាង ពេលខ្ញុំពិបាកចិត្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាងកំដរខ្ញុំ។ថ្ងៃមួយក្នុងឆ្នាំ២០២០ ខ្ញុំក៏សុំនាងត្រូវគ្នាវិញ តែលទ្ធផល (អត់) នាងតែងនិយាយថា នាងមិនទទួលយកខ្ញុំវិញទេ ព្រោះនាងឆ្អែតគ្រប់យ៉ាង បន្ទាប់មកថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ក៏សុំនាងត្រូវគ្នាម្តងទៀតតែលទ្ធផលនាងក៏ចូលចិត្តខ្ញុំវិញ ទាំងដែលនាងធ្លាប់បដិសេធខ្ញុំ។

អគុណអូនដែលព្រមទទួលយកបង អគុណដែលស្រលាញ់បង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយក៏អគុណគ្រួសារទាំងសងខាងដែលបានអោយកូនមានថ្ងៃនេះ Reatrey Roeurng ភ្ជាប់ពាក្យ Hoeb Sreykeo”។ប្រភព៖ហ្វេសប៊ុក

Leave a Reply