មកដឹងពីកងទ័ពអាកាសថៃ​ លំដាប់លេខ៣​ នៅតំបន់អាស៊ាន​បន្ទាប់ពី​ ឥណ្ឌូណេស៊ី​ និង​ សឹង្ហបុរី..(មានវីដេអូ)

ចំណេះដឹងអំពីកងទ័ពអាកាសថៃ​ ដែលជាកងទ័ពអាកាសលំដាប់លេខ3នៅតំបន់អាស៊ាន​ បន្ទាប់ពី​ ឥណ្ឌូណេស៊ី​ និង​ សឹង្ហបុរី កងទ័ព​អាកាសថៃមាន​ កងទ័ព​សកម្ម 45 000​នាក់​ និង​ យន្តហោះ​/ឧទ្ធម្ភាគចក្រ​ចំនួន 857​ គ្រឿង​ ។ យន្តហោះ​វា យប្រ ហារ​( Attack jet) : Alpha Jet , F-16A​ និងB,យន្តហោះគ្រប់គ្រងដែនអាកាស: Saab 340 AEW&C
យន្តហោះ​ច ម្បាំង: FAS-39C/D, F-16AM/BM និង​ F-SE/F ឧទ្ធម្ភាគចក្រ​: UH-1 , Bell 412, S-92, EC 725 យន្តហោះ​ការពារដែនអាកាស​ : F-16 ADF
យន្តហោះ​ឈ្លបការណ៍​: Saab 340B, ELTNT/COMINT, DA42 MPP, P-180 Avant យន្តហោះ​ហ្វឹកហាត់​: CT14, T-41D, PC-9, DA-42, L-39, T-50TH
យន្តហោះ​ដឹកជញ្ជូន​: C-130, BT-67, ATR-72, 737-400/800, A-319/A320, A340/500, SSJ-100-95LR, AU-23
#BN Source: Royal Thai Air Fored សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ


សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

Leave a Reply