កុំនិយមដាក់ឈ្មោះកូនជាភាសាបរទេសពេក មកមើលឈ្មោះខ្មែរ ពីរោះៗ ហើយមានអត្ថន័យល្អៗទៀត

មនុស្សភាគច្រើននាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះ តែងនិយមដាក់ឈ្មោះកូន ជាភាសាបរទេស ព្រោះលំហូរចូលនៃវប្បធម៌ និងភាសាមានការជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំង។ យ៉ាងណាមិញ កើតមកមានសញ្ជាតិជាខ្មែរ អ្នកដែលជាឪពុកម្តាយ គួរដាក់ឈ្មោះឲ្យកូន ជាភាសាជាតិដែលពីរោះស្តាប់ និងមានអត្ថន័យល្អៗ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាឈ្មោះខ្លះៗ ដែលបានដកស្រង់ចេញពី សៀវភៅក្បួនមហាទក្សា ដែលជាស្នាដៃសហការគ្នារវាង ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ និង បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកខ្មែរ។ បើអ្នកបានអានមួយត្រួស ប្រាកដជាមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ឈ្មោះជារបៀបខ្មែរមិនខាន។

Leave a Reply