អុីស្រាអ៊ែល ព្រ មានសុីរីកុំអោយចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយអ៊ីរ៉ង់ឲ្យសោះ, បើមិនដូច្នោះជនជាតិអ៊ីស្រាអ៊ែលនឹងធ្វើទុកសុីរី​ រាល់ថ្ងៃ!

កងទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើកូដ កម្មរាប់រយដងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយធ្វើការវា យប្រ ហារអាកាសនិងមីស៊ីលដោយចោទប្រ កាន់អ៊ីរ៉ង់ថាបានព្យាយាមបង្កើតវត្តមានតំណាងនៅសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់។ ក្រុងដាម៉ាស់បានបដិសេធការអះអាងទាំងនេះហើយបានចោទប្រ កាន់ Tel Aviv ថាជាការឈ្លា នពានដោយឥតលាក់លៀម។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូ បានប្រកាសថាអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួនប្រ ឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដើម្បីការពារការចា ក់ដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនោះ។

លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូ បាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកតំណាងពិសេសអាមេរិកសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបាននិយាយថា “យើងមានការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងម៉ឺង ម៉ាត់ដើម្បីរារាំងអ៊ីរ៉ង់មិនឱ្យចាក់ឫសដោយខ្លួនឯងខាងយោធានៅក្នុងតំបន់ជុំវិញខ្លួនយើង” ។ “ ខ្ញុំនិយាយរឿងនេះទៅកាន់អាយ៉ាឡូឡា នៅតេអេរ៉ង់ៈអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីរា រាំងអ្នកពីការបង្កើតភេ រ វកម្មនិងជួរមុខយោធាប្រ ឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែល។

ហើយខ្ញុំនិយាយទៅកាន់បាសាអាល់អាសាដ ថាអ្នកកំពុងប្រ ថុយអនាគតនៃប្រទេសនិងរបបរបស់អ្នក។នាយករដ្ឋមន្រ្តីអ៊ីស្រាអែល ក៏បានយល់ព្រមលើការបង្កើនការដាក់ទ ណ្ឌ កម្មប្រ ឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបញ្ឈប់មហិច្ឆតាអា វុធនុយ ក្លេអ៊ែរដែលត្រូវបានចោទប្រ កាន់។ “ ខ្ញុំជឿជាក់ថាវាដល់ពេលដែលត្រូវអនុវត្តការដាក់ទ ណ្ឌ កម្ម។ ខ្ញុំមិនគិតថាយើងអាចមានលទ្ធភាពរង់ចាំបានទេ។ យើងមិនគួររង់ចាំអ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្តើមបំ បែ កអា វុធនុយ ក្លេអ៊ែរទេពីព្រោះពេលនោះវានឹងយឺតពេលសម្រាប់ការដាក់ទ ណ្ឌ កម្ម” ៕

Leave a Reply