ពិតជាស្អាតណាស់! ស្ទាយ៍ម៉ូដសក់រួញទឹករលក ដែលតារាស្រី ៤ដួង និយមលេង

ហ្វេសប៊ុក៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តារាសម្តែង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តារាចម្រៀង ស្រីស្រស់ស្អាត៤ដួង មានដូចជា កញ្ញា សុីន យូប៊ីន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកនាង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេជ្រ សូលីកា កញ្ញា ណាក់ ស្រីណា និងកញ្ញា រ៉េត ស៊ូហ្សាណា ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តារាទាំង៤រូបនេះគឺជាតារាស្រីកម្ពុជា ដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងហ្វេនៗជាច្រើន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយសមត្ថភាពរបស់ពួកគេរាងៗខ្លួន ។ ​​​​​​​​​​​​​

១ កញ្ញា រ៉េតស៊ូហ្សាណា


២ កញ្ញា ណាក់ ស្រីណា


៣ អ្នកនាង ពេជ្រ សូលីកា


៤ កញ្ញា ស៊ីន យូប៊ីន

Leave a Reply