ឃើញតែដើរតួជាកូនសេដ្ឋី រាជបុត្រ បែបសង្ហាៗ តែក្នុងរឿងនេះ Lee Minho ជាក្មេងពាលរើសអេតចាយ ស្លៀកពាក់យ៉ាប់ខ្លាំង

មកដល់ពេលនេះ តារាសម្តែងកូរ៉េរូបសង្ហា Lee Minho បានចូលរួមសម្តែងខ្សែភាពយន្តមិនតិចនោះទេ តាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ដោយនៅក្នុងនោះ រឿងខ្លះលោកត្រឹមតែជាតួអមឆាកចេញតែមួយឈុតក៏មានដែរ ។

មកដល់ពេលនេះ តារាសម្តែងកូរ៉េរូបសង្ហា Lee Minho បានចូលរួមសម្តែងខ្សែភាពយន្តមិនតិចនោះទេ តាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ដោយនៅក្នុងនោះ រឿងខ្លះលោកត្រឹមតែជាតួអមឆាកចេញតែមួយឈុតក៏មានដែរ ។

ជាពិសេសរូបភាពនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត «Gangnam Blue» ឬ «Gangnam 1970» ផលិតក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ដោយ Lee Minho បានសម្តែងជាតួអង្គក្មេងពាល ដើររើសអេតចាយ និង មានឈុតឆាកជក់បារី វាយតប់គ្នា មើលទៅប្លែកយ៉ាងខ្លាំងពីតួអង្គបច្ចុប្បន្នដែលលោកនិយមសម្តែង ។ តោះចង់ដឹងថា ក្នុងរឿងនេះប្លែកយ៉ាងណាទៅមើលរូបភាពខាងក្រោម ៖

Leave a Reply