លោកសុី ខឹងឆេវ! រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសអាមេរិក ហៅសកម្មភាពចិនទាក់ទងនឹងហុងកុង ដូចណា ស៊ីអាល្លឺម៉ង់

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានប្រៀបធៀបគោលនយោបាយរបស់ចិនទាក់ទងនឹងហុងកុងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ណា ស៊ីអាល្លឺម៉ង់ ក្នុងអំឡុងពេលស ង្គ្រា មលោកលើកទី ២ ។ នេះដោយយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Spuntik​ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

“ ការសន្យាដែលថាបក្សកុ ម្មុយនិស្តចិន បានធ្វើនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញារបស់ពួកគេជាមួយចក្រភពអង់គ្លេស ដែលពួកគេបានបែ កបា ក់នៅពេលពួកគេធ្វើការសំរេចចិត្តដើម្បីបដិសេធប្រជាជនហុងកុងនូវសេរីភាពដែលពួកគេបានសន្យា គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការសន្យាមួយចំនួនដែលត្រូវបានបែ កបា ក់នៅខាងក្នុងហើយ លោក Pompeo បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយកាសែតឌឹឃេមហ្វើរនិងបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍យ៉ាងដូច្នេះ។

ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានការសោ កសៅគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដោយរដ្ឋបាល Trump បានចោទប្រ កាន់ទីក្រុងប៉េកាំងពីការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មអយុ ត្តិធម៌ការរំ លោ ភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំ លោភលើស្ថានភាពពិសេសរបស់ហុងកុង។ ប្រទេសចិនបានបដិសេធការចោទប្រ កាន់នេះហើយបានចង្អុលបង្ហាញពីការរំ លោ ភច្បាប់អន្តរជាតិជាច្រើនដោយសហរដ្ឋអាមេរិក។

កាលពីសប្តាហ៍មុន ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដ កសិទ្ធិពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុង បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ថ្មីស្តីពីស ន្តិសុខក្នុងតំបន់។ លោក Trump បានចោទប្រ កាន់ប្រទេសចិនថាបានរំ លោ ភកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះចក្រភពអង់គ្លេសទាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសរបស់ចិន – អង់គ្លេសឆ្នាំ ១៩៨៤ ដែលបានបើកផ្លូវសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់ហុងកុងទៅកាន់ប្រទេសចិន។

រដ្ឋាភិបាលកណ្តាលនៅទីក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននៅហុងកុងបានស ង្កត់ធ្ង ន់ថាច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងមានគោលបំណងការពារស ន្តិសុខជាតិហើយនឹងមិនកា ត់បន្ថយសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់នៅហុងកុងឡើយ។

ប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក និងចក្រភពអង់គ្លេសបានអំ ពាវនាវឱ្យទីក្រុងប៉េកាំងពិចារណាឡើងវិញនូវការណែនាំអំពីច្បាប់នេះហើយបានគំ រាមដាក់ទ ណ្ឌកម្មប្រ ឆាំងនឹងចិននិងហុងកុង។ ប្រទេសផ្សេងទៀតរួមទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីបានស ង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងហុងកុង គឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនហើយមិនគួរជ្រៀ តជ្រែកចូលឡើយ៕

Leave a Reply