ស្រលាញ់គ្នា៩ឆ្នាំជិតដល់ថ្ងៃរៀបការ តែបែរតាមទាន់បងកំពុងមានអីៗជាមួយប្រុសដូចគ្នា​ ខឹ ង ពេកខាងស្រីបា ញ់ ស្លា ប់ នៅនឹងកន្លែង​

ប្រទេសថៃ៖ មានករណីឃា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត ក ម្ម មួយបានកើតឡើង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយមាននារីម្នាក់ បានបា ញ់ សម្លា ប់ គូស្នេហ៏របស់ខ្លួនចោល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រួចដើរចូលគុកដោយឯកឯង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បន្ទាប់ពីបុរសជន រ ង គ្រោះ លួចលាក់ទៅតាមប្រុសស្នេហ៏របស់ខ្លួន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ជន ​​​​​​​​​​​​រ ងគ្រោះមានឈ្មោះថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​ «ក័តសណៈ កែវមន្ថា» អាយុ ២៦ឆ្នាំ ​​​​​​​​​​​​​​​​ជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ដើមហេតុដែលបណ្ដោលឥ្យមានរឿងរ៉ាវមួយនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រូវបានបែកធ្លាយនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺដោយភាគីគូស្នេហ៍ជាភេទប្រុសគ្នា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានការខឹងសម្បារនិងភាគីគូស្នេហ៍ជាភេទប្រុសគ្នានោះទៅរៀបការជាមួយមនុស្សស្រីផ្សេង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីដឹងការពិតធ្វើអោយខាងស្រីខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងមិនគួរណាមនុស្សប្រុសដែលខ្លួនខំស្រឡាញ់អស់រយះពេលជាយូរលាក់បាំងនឹងនាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទៅស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នាចឹងសោះដោយសារតែកំហឹងស្រឡាញ់គួបផ្សំនឹងភាពស្អប់ខ្ពើមមនុស្សដែលស្រឡាញ់ខុសធម្មជាតិបានធ្វើអោយខាងស្រីបា ញ់ ខាងប្រុសស្លា ប់ នៅនឹងកន្លែង​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅមុខផ្ទះរបស់ជន រ ង គ្រោះ តែម្ដង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែចង់ដឹងអោយជាក់ច្បាស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាងបានមកផ្ទះរបស់សង្សារ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយសំរុកចូលក្នុងផ្ទះដោយខឹងយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលនាងបានឃើញសង្សារកំពុងតែមានអីៗជាមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នឹងមិត្តប្រុសដែលស្និតស្នាលទ្រាំមិនបានក៏ទាញកាំភ្លើ ង បា ញ់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​សង្សាររបស់ខ្លួនស្លា ប់ នៅនឹងកន្លែង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នារីបង្កមានឈ្មោះថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រៈផាវឌី ម៉ានស៊ីហ្វាក្រោយពីបង្កហេតុមិនបានរត់គេចខ្លួនទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អង្គុយចាំប្រគល់ខ្លួនជូនប៉ូលីសរួមទាំងសុំទោសឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិបងប្អូន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលនាងបានធ្វើទៅដោយខ្វះការពិចារណា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ប្រភពព័តមានបានអោយដឹងថាជនរងគ្រោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងនារីបង្កហេតុ ក្រោយពីស្រលាញ់គ្នា ​​​​​​​​​​​​​​​៩ឆ្នាំកំពុងតែមានគំរោងថានឹងរៀបការនៅដើមខែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៩នេះ តែស្រាប់តែមានអ្នកផ្ញើសារមកតាម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Line ព្រមជាមួយនឹងរូបភាពប្រុសជាសង្សារដែលកំពុងតែថើបគ្នា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាមួយនឹងមិត្តស្និតស្នាលរបស់គេនៅក្នុងផ្ទះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

Leave a Reply