ក្តៅៗ!! ពេលនេះសម្ដេច​សង្ឃ​នាយក​ចាត់​វិធានការចំពោះ​ភិក្ខុ​ ឡុង​ ចាន់​ថា​ ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយស្រីហើយ

ព្រះសង្ឃ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឡុង ចន្ថា ត្រូវបានមហាជនជាច្រើន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រិះគន់ចំពោះទង្វើរបស់សង្ឃអង្គនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលបានប្រាសចាកវិន័យ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលលួចទាក់ទងញ៉ែស្រី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងស្ទាត់ជាងក្រុមកម្លោះទៅទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ទទឹមនឹងការរិះគន់នេះដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានលោកសង្ឃមួយអង្គព្រះនាម ម៉ៅ ម៉ារ៉ា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានចេញមុខការពារទង្វើរបស់ព្រះសង្ឃ ឡុង ចន្ថា ថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការនិយាយទូរស័ព្ទញ៉ែស្រីបន្តិចបន្តួច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនមែនជាទោសធ្ងន់ធ្ងរទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាចចាត់ទុកថាជារឿងតូចតាច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៤ ខែឧសភានេះ ​​​​​​​​​​សម្ដេច​សង្ឃ​នាយក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចាត់​វិធានការ​ចំពោះ​ភិក្ខុ​ ឡុង​ ចាន់​ថា​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយស្រីហើយ​​​​​​​​​​ ដោយអោយលោកសង្ឃអង្គនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​ មកដោះស្រាយនៅសាលាគណខេត្តជាបន្ទាន់​​​​​​​​​ ក្នុងករណីមិនព្រមចូលមក ​​​​សាលាគណខេត្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងសហការជាមួយអាជ្ញាធ​​​​​​​​​​​​​​​​​​រ មានសមត្ថកិច្ចអនុត្តវិធានការរដ្ឋបាលហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

សូមមើលខាងក្រោម៖

Leave a Reply