តារាសម្តែងអ្នកនាងអាលីហ្សា ពពោះកូនកាន់តែជិតគ្រប់ខែកាន់តែបារម្ភខ្លាចរឿងនេះដោយសារតែ

ប្រិយមិត្តមួយចំនួន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រាកដជាបានស្គាល់ហើយ តារាសម្តែង និង ចម្រៀង អាលីហ្សា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលកំពុងពពោះកូនដំបូង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានជាងប្រាំខែហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយពេលនេះនាងមានសុខភាពយ៉ាងល្អ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ខណៈជិតគ្រប់ខែសម្រាលកូនដំបូងនេះផងដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាងក៏មានក្ដីបារម្ភផងដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្ដីបារម្ភរបស់នាងគឺខ្លាចសម្រាលកូនដោយមិនមានវត្តមានស្វាមីនៅជិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។

ហេតុតែបារម្ភបែបនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយសារតែស្វាមីរបស់ខ្លួនជាអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងកាលៈទេសៈនេះ ប្រហែលជាមិនអាចមកបាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ក្រោយរៀបការហើយ នាងមានគម្រោងទៅនៅជាមួយស្វាមី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងអំឡុងខែមិថុនាខាងមុខនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការប្រែប្រួល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទើបនាងមិនអាចទៅបាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ពិតណាស់ពិភពលោក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កំពុងតែទទួលរងវីរុសកូវីដ ១៩ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនទាន់ស្ងប់បែនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការចាកចេញធ្វើដំណើរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិតជាពិបាកណាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

Leave a Reply