តោះស្វែងយល់ពីប្រភេទបណ្ណបើកបរ ជៀសវាងត្រូវផាកពិន័យអស់លុយ ហើយខាតពេលវេលា…

បើកឆាកថ្ងៃទីមួយ នៃការចុះត្រួតពិនិត្យរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មី នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា ឆ្នាំ នេះ កងកម្លាំងនគរបាលចរាចរ បានចុះអនុវត្តឃាត់ម៉ូតូ និង រថយន្តដែលបានល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ចំនួន ៩៨០ គ្រឿង (ម៉ូតូចំនួន ៩០០ គ្រឿន និង រថយន្តចំនួន ៨០ គ្រឿង) ក្នុងនោះអ្នកបើកបរយានយន្តដែលគ្មានបណ្ណបើកបរ ត្រូវផាកពិន័យពី ១.២លាន ទៅ ២.៤លានរៀលឯណោះ ។


ដើម្បីជៀសវាងទទួលរងការផាកពិន័យទៅលើការបើកបរគ្មានបណ្ណបើកបរច្បាស់លាស់ សូមយល់ដឹងពីប្រភេទបណ្ណបើកបរ «ក» , «ខ» , «គ» , «ឃ» និង «ង» ដូចខាងក្រោម ៖ យោងតាមក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន បណ្ណបើកបរមាន៥ ប្រភេទគឺ «ក» , «ខ» , «គ» , «ឃ» និង «ង» ។

Leave a Reply