ការពារគ្នាបានល្អ! លោកសង្ឃ ម៉ៅ ម៉ារ៉ា ចេញមុខការពារព្រះសង្ឃ ឡុង ចន្ថា ថា ការនិយាយទូរស័ព្ទញ៉ែស្រី ជារឿងតូចតាច…

ព្រះសង្ឃ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឡុង ចន្ថា ត្រូវបានមហាជនជាច្រើន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រិះគន់ចំពោះទង្វើរបស់សង្ឃអង្គនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលបានប្រាសចាកវិន័យ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលលួចទាក់ទងញ៉ែស្រី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងស្ទាត់ជាងក្រុមកម្លោះទៅទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ទទឹមនឹងការរិះគន់នេះដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានលោកសង្ឃមួយអង្គព្រះនាម ម៉ៅ ម៉ារ៉ា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានចេញមុខការពារទង្វើរបស់ព្រះសង្ឃ ឡុង ចន្ថា ថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការនិយាយទូរស័ព្ទញ៉ែស្រីបន្តិចបន្តួច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនមែនជាទោសធ្ងន់ធ្ងរទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាចចាត់ទុកថាជារឿងតូចតាច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ចំណែកព្រះសង្ឃ ឡុង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចន្ថា សរសេរតាមបណ្តាញសង្គម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Facebook នៅថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថា «លោកទុកមុខទុកមាត់អោយទើបមិនចង់បង្ហោះជាសាធារណះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្វីដែលជាការពិត លោកហ៊ានទទួលខុសត្រូវ ​​​​​​​​​​​ចង់ដឹងច្បាស់ហៅនាងមកនិយាយទល់មុខបាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថាលោកនិយាយលេងឬនិយាយក្នុងន័យអ្វី ?»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។

ព្រះសង្ឃ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលធ្លាប់ត្រូវបានទទួលលិខិតព្រមានម្តងរួចមកហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពីខាងក្រសួងធម្មការនិងសាសនា ពាក់ព័ន្ធការទេសនា បែរជាជេរបញ្ចោរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅវិញ បាន បន្តថា «ចំពោះឆាតគេបង្ហោះនោះគឺមានការរៀបចំទុកធើសុីលោកជាមុន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកតាមដានដល់ផ្ទះអោយមេភូមិមេប៉ុស្តិ៍ និយាយសម្រួលដើម្បីកុំអោយនាងអាប់អោនតែនាងយំរហូតខ្លាចខូចឈ្មោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចុះឈ្មោះលោកនាងទុកត្រង់បើខូចអស់ហើយនោះ

អ្នកដែលរៀបចំធ្វើសុីនោះជាអ្វីនឹងនាងលោកក៏ដឹង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយបានបញ្ជួនអោយក្រុម LDP វាយប្រហាលោកពេញ fb តែសូមមហាជនជ្រាបថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចង់ដឹងការពិត យកសំឡេងឆាតនឹងហើយហៅនាងអោយមកនិយាយផ្ទាល់ជាមួយលោកបាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុំចេះតែមើលងាយលោកដោយមិនបានពិចារណាថាលោកនិយាយក្នុងន័យអ្វី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទុកមាត់ទុកមាត់ឲ ព្រោះអាណិត បើមិនចេញមុខ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និយាយទេ នេះជាដំណាក់កាលទី០១ { បញ្ជាក់ចង់ធើសុីលោកយករូបឲច្បាស់លាស់មកផងទើបសុីវាផុយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឬមានវីដេអូរថានៅជាមួយគ្នានឹងធើសុីទៀតរឹតតែផុយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​}»៕

Leave a Reply