ពិតជាអ្នក់មានបុណ្យមែន! ឃេីញបងប្អូនយេីងលំបាកខ្លាំងពេក លោកជំទាវ​ ស្រីអូន បានធ្វេីការរៀបចំឡានដឹកស្បៀងជាច្រេីនដេីរចែកនៅតាមតំបន់ដែលខ្វះខាត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយមានការខ្វះខាតបន្ទាប់ពីការបិទខ្ទប់កន្លងមកនេះបានអោយដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រេីនកំពុងតែកង្វះខាតនៅការហូបចុកនឹងការផ្គត់ផ្គងនៅអាហារប្រចាំថ្ងៃជាច្រេីនដោយសារតែមានប្រជាជនខ្លះត្រូវផ្អាកការងារនឹងមួយចំនួនទៀតរងនៅជំងឺកូវីដ១៩នឹងមានការបិទនៅការចរាចណ៏នៅក្នុងរយះពេលខ្លីផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មូលហេតុទាំងអស់នេះបានធ្វេីអោយរដ្ឋាភិបាលក៏មានការយល់ឃេីញផងដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែបង្ខំចិត្តដេីម្បីធ្វេី ការបិទខ្ទប់បែបនេះដេីម្បីធ្វេីការទប់ស្កាត់កុំអោយមានការឆ្លងរីករាលដាលបន្តទៀត។ស្ថិតមកដល់ពេលនេះដែរបានអោយដឹងថាមានសប្បុរសជនជាច្រេីនបានធ្វេីការជួយឧបត្ថមទៅដល់អ្នកដែលមានភាពខ្វះខាតជាច្រេីនហេីយក៏ពិតជារំភេីបផងដែរនៅពេលដែលឃេីញនៅទង្វេីរបែបនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយសារតែមានភាពខ្វះខាតខ្លាំងនៅតំបន់មួយចំនួនដូចជាបងប្អូនផ្ទះជួលនឹងបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលមានភាពខ្វះខាត លោកជំទាវ ស្រីអូន បានធ្វេីការដឹកនៅស្បៀងជាច្រេីនដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាអង្ករ ទឹកត្រី ទឹកសុីអុីវ នឹងបន្លែបង្ការសម្រាប់ធ្វេីម្ហូបដេីម្បីទៅធ្វេីការចែកជូនទៅដល់ពួកគាត់ដែលស្ថិតនៅតំបន់ក្រហមនឹងអ្នកដែលខ្វះខាតផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលនៅក្នុងនោះលោកជំទាវ ស្រីអូនបានធ្វេីការបង្ហោះសារបែបនេះថា៖ បងប្អូនកម្មការនី និង បងប្អូនរកសុីអេដចាយ ធ្វេីការសំណង់ និងបងៗលីសែង បានទទួលអំណោយហេីយ ទោះមិនច្រេីនតែក៏អាចជួយរំលែកការលំបាកបងប្អូនបានខ្លះព្រោះខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនកំពុងតែលំបាកខ្លាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងពេលវេលានេះដោយក្ដីគោរពពីចំងាយពីនាងខ្ញុំ ស្រីអូននិងគ្រួសារនាងខ្ញុំកំពុងរៀបអំណោយជូនបងប្អូនដែលកំពុងធ្វេីចត្តាឡីស័កបន្ដទៀតផងដែរ ដេីម្បីសំរួលការលំបាកជូនបងប្អូនខ្មែរជូនពរប្រទេសកម្ពុជាបានគេចផុតពីគ្រោះកូវីតសូមបងប្អូនចូលរួមជាមួយវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាល 3កុំ 3ការពារដេីម្បីប្រទេសកម្ពុជា » ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឡូយមែន! ចម្លាក់​ឈើ​ក្រដាស​ប្រាក់​ខ្មែរ​ ១០០.០០០​ រៀល​ ពិតជា​ស្រស់​ស្អាត​ខ្លាំង​ណាស់ នេះជាស្នាដៃ​កូនខ្មែរ​ពិតៗ…(មានរូបភាព)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្លែកៗ! កាលពី​ពេលថ្មីៗនេះ​ ម្ចាស់​គណនីផេក​ហ្វេសប៊ុក​មួយ​ដែលមានឈ្មោះ​ Kid Boutique បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មហាជន​អ្នក​និយម​ប្រើ​ប្រាស់​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក​ជាច្រើន​បានមាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ជាខ្លាំង​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ទាប់​ពី​បាន​បង្ហោះ​នូវ​រូបភាពជាច្រេីន​សន្លឹក​អំពីស្នាដៃ​ចម្លាក់​ឈើ​ជារូបក្រដាស​ប្រាក់​ខ្មែរ​ ១០០.០០០​ រៀល​ ដែលពិតជាដូច​និងមាន​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​​ខ្លាំង​ណាស់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទន្ទឹម​នឹង​ទទួលបាន​នូវ​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ពី​មហាជន​នេះដែរ ម្ចាស់​គណនី​ផេក​ហ្វេសប៊ុក​ខាងលើ​ក៏បាន​សរសេរ​រៀបរាប់​ឲ្យ​ដឹង​ផងដែរ​ថា៖ «ពិតជាអស្ចារ្យណាស់ យកឈើមកឆ្លាក់ជា១០០.០០០ រៀល (ក្រដាសប្រាក់ខ្មែរ)សិប្បកម្មធ្វើដោយ“ មុន្នីច័ន្ទ” ១០មុឺនរៀល = ២៥ ដុល្លារ ។ Credit: Bun San»។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ ក៏មាន​ប្រិយមិត្ត​ និង​មហាជន​ជាច្រើន​បានសម្តែងនូវការ​កោតសរសើរ​ជាខ្លាំង​ចំពោះ​ស្នាដៃ​ចម្លាក់​ឈើ​មួយនេះ​ គឺដូចទៅនឹង​ក្រដាស​ប្រាក់​ ១០០.០០០រៀល​ តែ​ម្តង​ ពិតជា​អស្ចារ្យ​ខ្លាំង​ណាស់​។កុំឲ្យ​ខាត​ពេល​យូរ​ សូម​ប្រិយមិត្ត​រីករាយ​ទស្សនា​នូវ​រូបភាព​ចម្លាក់​ឈើ​ជា​ក្រដាស​ប្រាក់​ ១០០.០០០​ រៀល​ នៅខាងក្រោម​នេះ​ដូច​តទៅ​៖…

ប្រពៃណាស់!!ព្រះសង្ឃវត្តស្វាយរមៀត ដាំបន្លែក្នុងបរិវេណវត្ត ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងរដូវកូវីដ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សៀមរាប៖ ព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តស្វាយរមៀត ស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃបារាយណ៍ខាងលិច ឬបារាយណ៍ទឹកថ្លា បានឆ្លៀតដាំបន្លែចម្រុះក្នុងបរិវេណវត្ត ក្នុងបំណងកាត់បន្ថយការចំណាយផ្សេងៗអំឡុងពេលមានជំងឺកូវីដ១៩នេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រះឧត្តមធរោ វន់ ឡាំ គ្រូសូត្រឆ្វេង វត្តបារាយណ៍មហានទិរតនា ឬហៅវត្តស្វាយរមៀត មានសង្ឃដីកាថា ដោយមើលឃើញពីការចំណាយក្នុងវត្តច្រើន ក៏ដូចជាចង់កាត់បន្ថយការចំណាយ ហើយព្រះសង្ឃមិនអាចចេញក្រៅបិណ្ឌបាតបាន ទើបព្រះអង្គរៀបចំការដាំបន្លែក្នុងដីទំនេរបរិវេណវត្ត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រះអង្គបន្ថែមថា ពីមុនការចំណាយប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ការធ្វើចង្ហាន់ក្នុងវត្ត គឺ ២០ម៉ឺនរៀល ដែលសព្វថ្ងៃកាត់បន្ថយនៅសល់ត្រឹមតែ ១២ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះ។ ដោយសារធ្លាប់រៀនផ្នែកកសិកម្មពីមុនណាមួយដីក្នុងវត្តទំនេរផង ព្រះអង្គ វន់ ឡាំ ក៏ចាប់ផ្តើមឆ្ការដើម្បីរៀបចំដាំបន្លែ ក្នុងបំណងកាត់បន្ថយចំណាយបានខ្លះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ១៩នេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្លែដែលដាំក្នុងវត្តស្វាយរមៀតរួមមាន តាសក់ ននោង សណ្ដែកគួរ សាឡាត់ និងស្ពៃជាដើម ដែលបន្លែទាំងនោះជាបន្លែធម្មជាតិ…

បានបុណ្យច្រើនណាស់! ឃើញប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហម លំបាក់ខ្វះខាត លោកស្រី ទ្រី ដាណា ក៏បានជូនអំណោយ​​ ១០០គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារទទួលថវិកាចំនួន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ យើងបានដឹងរួចមកហើយថា លោក ស្រី​ ទ្រី​ ដាណា ជាមនុស្សដែលមានសណ្តានចិត្តល្អប្រសើរ លោកតែងតែជួយសំរួលទុក្ខលំបាកក៏ដូចជាជួយជនក្រីក្រ និង អ្នក់ដែលមានបញ្ហាជាច្រើនរួចមកហើយ។ ពោលនៅរសៀល​ថ្ងៃ​ទី​២៧​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១នេះ​​ លោកស្រី​ ទ្រី​ ដាណា​ ម្ចាស់ហាងមាសពេជ្រ​ និងជាអគ្គនាយិកាគ្រឿងសម្អាងយីហោ​ម៉ាក​ NNP ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានឱ្យតំណាងរបស់ខ្លួ​ន​ នាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ​ រួមជាមួយថវិកាមួយចំនួន​ យកទៅចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ​ ចំនួន១០០គ្រួសារ​ ដែលរស់នៅតំបន់ក្រហម​ ស្ទឹងមានជ័យ​ ដេីម្បីជួលសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅ​ ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់បានមួយរយៈ​ ក្នុងអំឡុងពេលស្ថាន​ការណ៍ដ៏លំបាកនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅលេីគណនីហ្វេសប៊ុកផេក​ របស់លោកស្រី​ ទ្រី​ ដាណា​ បានសរសេររៀបរាប់ឱ្យដឹងថា៖”ចែករំលែកជូនបងប្អូន ១០០គ្រួសារថ្ងៃនេះ នៅតំបន់ក្រហម…

ចូលរួមត្រេកអរ! ផ្ទះ​ថ្មី​ដែលដែលលោក ស្រី​ ទ្រី​ ដាណា​ សង់ថ្មីជូនក្រុម​គ្រួសារ​ដ៏​កំសត់មួយ បានចេញ​ជារូបរាង​ហើយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យើងបានដឹងរួចមកហើយថា លោក ស្រី​ ទ្រី​ ដាណា ជាមនុស្សដែលមានសណ្តានចិត្តល្អប្រសើរ លោកតែងតែជួយដាក់ទៀនក៏ដូចជាជួយជនក្រីក្រ និង អ្នក់ដែលមានបញ្ហាជាច្រើនរួចមកហើយ។ កាលពីថ្មីៗនេះមានក្រុម​គ្រួសារ​ដ៏​កំសត់មួយ​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ភ្លេី.ង ឆេះផ្ទះអស់​ ដោយក្តីអាណិតលោកស្រីក៏បាន​ចាត់​អោយគេយកស្បៀងអាហារ សម្ភារៈប្រើប្រាស់ និងថវិកាមួយចំនួន និងថែមទាំងបាន​សង់ផ្ទះ​ល្មម​ជូន​ដល់​ពួកគាត់ផងដែរ ដើម្បីអោយពួកគេមានជំរគឡើងវីញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បេីគិតមកដល់ពេលនេះមាន​រយៈពេល​ជិត​១ខែហេីយ​ អ្វី​ដែលគួរ​អោយ​រំភើប​នោះ​ ផ្ទះ​ថ្មីដែលជា​ការ​ផ្តល់ជូនដោយលោក​ស្រី​ ទ្រី​ ដាណា​ គឺបាន​លេចចេញ​ជារូបរាង​ហេីយ​។ ក្នុង​នោះ​ដែរ​ លោកស្រី​ ទ្រី​ ដាណា​ បាន​មាន​ការ​បញ្ជាក់​ឲ្យ​ដឹង​នៅរសៀល​ថ្ងៃ​ទី​២៧​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០២១​ នេះ​ ដោយ​មាន​ខ្លឹមសារ​ដូច​តទៅ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ «ក្មេងៗបានជម្រកកក់ក្ដៅវិញហើយ កាលជិតមួយខែមុន ផ្ទះគាត់ឆេះអស់ សូម្បីសំលៀកបំពាក់ មិនមានគ្រប់ផង។…

កុំអោយឆ្ងល់! មកដឹងការពិតនៅពីក្រោយការស្លា ប់របស់នារីរូបស្រស់វ័យ២២ ឆ្នាំ ដោយស្ថានភាពនាងត្រូវគេធ្វើបែបនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ៖ ដូចដែលប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានព័ត៌មានបានជ្រាបរួចមកហើយថា ក្រោយផ្ទុះករណីឧ. ក្រិ. ដ្ឋ. ក. ម្មនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែករណីដ៏រន្ធត់ និងសាហាវ មួយទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កើតឡើង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីលោកវរសេនីយ៍ត្រី នួន នីណារ៉ូ មេប.ញ្ជាការក.ង.រា.ជ.អា.វុ.ធ ហ.ត្ថក្រុងប៉ោយប៉ែត បានប្រាប់ស្ថាប័ន. សារព័ត៌មានមួយតាមទូរស័ព្ទនៅរសៀលថ្ងៃទី០៣ មីនានេះថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខាងមន្ត្រីជំនាញធ្វើកោ.ស.ល្យ.វិ.ច័.យ រួមនិងក្រុមគ្រូពេទ្យ.ជំ.នាញផងនោះ បានធ្វើកោ ស.ល្យវិ.ច័.យ.លើស.ព.នារីបុគ្គលិកកាស៊ីណូ រកឃើញថា នារី.រ.ង.គ្រោះ ពុំត្រូវបាន.ជ.ន.ដៃ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដ.ល់.រំ.លោ.ភនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែនាងរ.ង..រ.បួ.ស.ហើ.មមុ.ខ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងដេកទាំងអា.ក្រា.តកា.យដោយស.ង្ស័.យ.ថា អាចខាងស្រីមិនព្រមធ្វើតាម ទើបជ.ន.ដៃ.ដ.ល់.ចា.ក់ស.ម្លា.ប់. និងប្លន់យកអស់គ្រឿងអលង្ការ ជាប់នឹងខ្លួននាងតែម្តង៕ តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែលម្អិតនោះ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នាតែម្តង៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​