ចាំពួកគាត់បានអត់? កន្លងទៅជាង២០ឆ្នាំ តារាសម្តែងនៅក្នុងរឿង មរណមាតា សុខទុក្ខយ៉ាងណាហើយ?

តារាកម្សាន្ត÷ ពេលវេលាពិតជាដើរលឿន ធ្មេធបើកៗរឿងភាគបុរាណខ្មែរ “មរណមាតា” មានអាយុកាលជាង១៧ឆ្នាំំំំបាត់ ក្រោយរឿងភាគបុរាណខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងចលនាពុទ្ធនិយមមួយនេះត្រូវបានផលិតដំបូងក្នុងឆ្នាំ២០០៤

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងទទួលបាននូវសន្ទុះនៃការគាំទ្រច្រើនខ្លាំងពីសំំណាក់មហាជនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណ: ដោយសារខ្សែសាច់រឿងពោរពេញទៅដោយភាពកម្សត់ តាំងដើមរហូតដល់ចប់តែម្ដង។យ៉ាងណាមិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃនេះខ្មែរឡូត សូមលើកយកតារាសម្តែង៤ដួងនៅក្នុងរឿងមរណមាតា ដែលក្រោយថតរឿងនេះអស់រយ:ពេល១៧ឆ្នាំ តារាទាំងបួននាក់នេះ នៅតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាត និងកំពុងប្រកបអាជីពដូចខាងក្រោម÷

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១/.លោក ហេង ប៊ុនលាភ( សម្តែងជាតួឯកប្រុស ព្រះរាជបុត្រ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សព្វថ្ងៃតារាប្រុស សម្បុរស្រអែម និងស្រស់សង្ហាបែបខ្មែររូបនេះ ហាក់ឃ្លាតពីវិស័យសិល្ប: ដោយលោកបានប្រើប្រាស់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននៅទីជនបទ ស្រុកស្រែចំការ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២/.លោក ហម ឆរ៉ា( សម្តែងជាតួអង្គឪពុក)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកឯតារាប្រុសរូបនេះវិញ គេសង្កេតឃើញថា សព្វថ្ងៃលោកនៅតែបន្តប្រកបអាជីពជាអ្នកសិល្ប: ដោយលោកនៅតែបន្តថតកុន និងរឿងភាគដដែល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣/.អ្នកនាង ស្វែង សុជាតា (សម្តែងជាតួអង្គ នាងម្តាយចុង)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាសម្តែងស្រី ពហុទេពកោសល្យក្នុងវិស័យសម្តែង អ្នកនាង ស្វែង សុជាតា ហាក់ទទួលបានទីផ្សារការងារខ្ពស់ ក្រោយពេលដែលតារាស្រីរូបនេះ ត្រូវបានគេឃើញលេចមុខជាញឹកញាប់នៅក្នុងរឿងភាពយន្តទាំងខ្នាតធំ និងស្ពតពាណិជ្ជកម្មជាដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤/.អ្នកនាង ដាញ់ ម៉ូនីកា (សម្តែងជាតួអង្គឯក)

ខុសប្លែកពីតារាប្រុស ស្រី៣ដួងខាងលើ តួឯកស្រីរូបនេះវិញ ក្រោយរៀបការជាមួយស្វាមីជាអាណិកជន បានប្រើប្រាស់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនលើទឹកដីប្រទេសអូស្រ្តាលី ដោយមានមុខរបរជាអ្នកលក់អនឡាញ។ ប៉ុន្តែម្តងម្កាល តារាស្រីរូបនេះក៏បានត្រលប់មកកាន់មាតុភូមិកម្ពុជាវិញផងដែរ៕

. . . src="http://www.cambodiawikinews.com/wp-content/uploads/2021/10/2-217.jpg" alt="" width="2048" height="1536" class="alignnone size-full wp-image-186190" srcset="http://www.cambodiawikinews.com/wp-content/uploads/2021/10/2-217.jpg 2048w, http://www.cambodiawikinews.com/wp-content/uploads/2021/10/2-217-300x225.jpg 300w, http://www.cambodiawikinews.com/wp-content/uploads/2021/10/2-217-1024x768.jpg 1024w, http://www.cambodiawikinews.com/wp-content/uploads/2021/10/2-217-768x576.jpg 768w, http://www.cambodiawikinews.com/wp-content/uploads/2021/10/2-217-1536x1152.jpg 1536w, http://www.cambodiawikinews.com/wp-content/uploads/2021/10/2-217-400x300.jpg 400w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply