ពិតជាមានពូជអង្គរមែន! នៅក្មេងទេ តែសាលិ មានចិត្តធំបែបនេះ សម្រាប់ប្រទេសជាតិរួចទៅហើយ (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ ប្អូនប្រុស ធុធ សាលិ​ដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានស្គាល់រួចមកហើយអំពីសមត្ថភាពរបសប្អូនប្រុស ដែលប្អូនប្រុសអាចចេះនិយាយបានច្រើនភាសា ដូចជា ភាសាចិន ថៃ ហ្វីលីពីន អង់គ្លេស ជប៉ុន អេស្ប៉ាញ។ល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្អូននេះហើយ ដែលបានទទួលការគាំទ្រ ពីសំណាក់មហាជនមកលើប្អូន ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា និងជាពិសេសប្អូនប្រុស ក៏មានភ័ព្វសំណាងបានទៅបន្តការសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនថែមទៅទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធំធាត់ឡើងនៅលើទឹកដី នៃរាជធានីអង្គរ សាលិ នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយរបស់ប្អូនជាមួយនឹងខ្មែរឡូតប្អូនបានប្រាប់ពីគោលបំណង ដែលជាមហ្ឆិតាដ៏ធំរបស់ប្អូនចំពោះប្រទេសជាតិ និងសង្គមកម្ពុជា យ៉ាងដូច្នេះថា ប្អូនមានបំណងចង់ផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌ និងអរិយធម៌របស់ខ្មែរយើង ចែកជូនទៅកាន់ភ្ញៀវបរទេសឲ្យគាត់បានស្គាល់ ប្អូនប្រុសក៏បានបន្ថែមបន្តទៀតដែរថា: ប្អូនចង់បង្ហាញអំពីល្ខោនខោលរបស់ខ្មែរយើង ក៏ដូចជាការធ្វើខ្មុក ក៏ដូចជាភ្លេងខ្មែររបស់យើង ព្រមទាំងរបាំអប្សរា និងរបាំគោះត្រឡោករបស់ពួកយើងចែកជូនទៅពួកគាត់ឲ្យបានស្គាល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្អូនក៏មានគម្រោងរៀបចំកម្មវិធីមួយនៅប្រទេសចិន ហើយកម្មវិធីដែលប្អូនប្រុសរៀបនិងធ្វើឡើងនៅឯប្រទេសចិននេះ ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌របស់យើង។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហិច្ឆតា របស់ប្អូនសាលិដែលមានចំពោះប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានទទួលការកោតសរសើរ យ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់មតិសាធារណជនខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចង់ដឹងពីសេចក្តីលម្អិតនៃកិច្ចសម្ភាសន៍របស់ប្អូនប្រុស និងពីបំណងផ្សេងៗទៀតដែលប្អូនមានចំពោះជាតិកម្ពុជា សូមចូលរួមទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុង ដែលមាននៅខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply