អ្នកមានគុណវ័យកាន់តែចាស់នាយ សង់សេត ពោលរំឭកមហាគុណ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ កូនប្រុសអតីតតារាកំប្លែងជើងចាស់លោកតា សង់ ស៊ីស ពោលគឺនាយ សង់សេត កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ម្សិលមិញនេះ បានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹករៀបរាប់ភ្ជាប់ដោយក្ដីនឹករឭកកត្តញ្ញូដឹងគុណចំពោះមាតាបិតា ស្របពេលដែលវ័យលោកទាំងពីរកាន់តែចាស់ជរា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅលើគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួន នាយ សង់ សេត តារាកំប្លែង បានរៀបរាប់ដោយសំណេរខ្លីតែមានន័យជ្រាលជ្រៅថា៖ «ព្រះពុទ្ធគឺជាមាតាបិតា គួរតែគោរពបូជារក្សាអោយបានរុងរឿង សូមថែសុខភាពផងបងប្អូន អរគុណសន្តិភាពពីកម្ពុជា» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រំពេចភ្លាមនោះ មហាជនជាច្រើនពោលសរសើរពីទឹកចិត្តដឹងគុណរបស់កូនតារាកំប្លែងរូបនេះ និងជូនពរដល់លោកតា សង់ ស៊ីស និងភរិយាមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរផងដែរ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply