ស្ទើស្រក់ទឹកភ្នែក! ដោយឃើញបែបនេះ កើតក្តីអាណិត ស្រាប់តែ អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា ប្រកាសថានឹង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ យោងតាម ហ្វេសប៊ុក បងស្រី ទ្រី ដាណា បានបង្ហោះ និងសរសេររៀបរាប់ថា៖ «ជួយព្យាបាល 1000$ បន្ទាន់សិន អាណិតគាត់ណាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លាចយឺតម៉ោង ក៏ខ្ចីម៉ូតូមេការទៅទិញទឹកដោះគោកូន ជួ ប គ្រោះ ថ្នា ក់ ៣ នា ក់ ឪពុកកូន គ្នាគ្មានថវិកា ព្យាបាលសុខចិ ត្តទៅផ្ទះវិញទាំងរបួស ឯកូនៗបានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុផ្ផាសៀមរាប ជួយសង្គ្រោះ លឺថាត្រូ វធ្ង ន់ ដែ រ ទូរសព្ទក៏គ្មាន ធ្វើការឱ្យគេ ជិះកង់ទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែចង់ទៅទិញទឹកដោះគោកូនបានលឿន ទើបខ្ចីម៉ូតូគេគ្រាន់តែដួលម៉ូតូ ស្រក់ទឹកភ្នែក មិនថឹងបានលុយពីណា ស ងគេ។ ស្អែកឱ្យគេយកទៅមើលកូនគាត់ហើយ»៕ចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply