លី​ ច័ន្ទសីហា រៀបចំពិធីមួយនេះ ឲ្យកូនស្រីយ៉ាងមានក្តីសុខ និងប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅ នៅក្នុងជីវិត….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖​ តារាសម្តែង​ ដ៏មានប្រជាប្រិយភាព អ្នកនាង លី ច័ន្ទសីហា ដែលគ្រប់បានស្គាល់តាមរយៈការសម្តែងខ្សែភាពយន្ត​ រឿង” មរណ មាតា ” និងទទួលបានការគាំទ្រ យ៉ាងខ្លាំង ពីសំណាក់មហាជន ពិសេសគឺអ្នកគាំទ្រ លើបណ្តាញសង្គម ដែលបានទស្សនានូវសាច់រឿងមួយនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពីអាជីពជាតារាសម្តែង សីហា ក៏បានចាប់យកអាជីពសំអាងការ​​ និងមានលក់ផលិតផល​តាមអនឡាញ ដែលមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ពីសំណាក់មហាជន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើងាកមកមើលពីជីវិត នាពេលបច្ចុប្បន្នវិញ សីហា បានដើរតួនាទី ជាម្តាយ មើលថែកូនស្រី របស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អ និងមានក្តីសុខ ព្រោះថា មានកូនស្រី ជាកំលាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំ សម្រាប់អ្នកនាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សីហា បានធ្វើឲ្យជីវិតមួយនេះ កាន់តែមានក្តីសុខ ឡើង ពិសេសប្រឹងប្រែងរកស៊ី ចិញ្ចឹមកូនស្រីរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អ​ប្រសើរ និងមិនឲ្យមានភាពខ្វះចន្លោះត្រង់ណាឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ គឺជាថ្ងៃខួបកំណើតកូនស្រី ជាទីស្រលាញ់ គប្រប់អាយុ ៣ឆ្នាំ សីហា បានរៀបចំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់កូនស្រី យ៉ាងសាមញ្ញ តែពោរពេញទៅដោយសុភមង្គល​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សារជូនពររបស់សីហា ទៅកាន់កូនស្រី នៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើត “រីករាយថ្ងៃកំណើតកូនស្រី ម៉ាក់ ចន្ទ័ លី រចនា ៩/១/២០២១ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែរកូនមកកាន់ពិភពលោក១នេះ បាន3ឆ្នាំ ហើយក៍ជាថ្ងៃដែរម៉ាក់ ក្លាយជាវិរះនារី ខ្លាហ៊ាន ម្នាក់ដែរ អគុណដែរចូលមកក្នុងជីវិតម៉ាក់ សូមអោយកូនម៉ាក់សំណាងល្អពេញ១ជីវិត សូមអោយកូនជាកូនល្អរបស់ម៉ាក់ ប៉ា ម៉ា កុង លោកយាយ លោកតា និងមនុស្សល្អសំរាប់សង្គមជាតិ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Happy birthday កូនស្រី ម៉ាក់ សំណាងល្អណាពេញ១ជីវិត របស់កូន សូមអោយកូនម៉ាក់ជាអ្នកមាន គ្រប់បែបយ៉ាង ។គ្រាប់ពេជ្រគ្រួសារ និង បេះដូងម៉ាក់ អគុណកូន កំលាំងចិត្តម៉ាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply