កុំលេងសើចច្រើន! បុរសម្នាក់នេះ មុនធ្លា ក់យន្តហោះ បាននិយាយពាក្យមិនគួរនិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធមួយម៉ាត់ថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឥណ្ឌូណេស៊ី៖ ជុំវិញហេតុការណ៏ដ៏រន្ធត់ធ្លាក់យន្តហោះប្រិយមិត្តប្រហែលជាបានជ្រាបជាព័ត៌មានរួចមកហើយ ដោយឡែកក្នុងនោះផងដែរ បើយោងតាមប្រភពមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់ឥណ្ឌូណេស៊ីបានរាយការណ៍ឱ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាក្រុមអ្នករុករក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសញ្ញាអាសន្នពីប្រអប់ខ្មៅនៃជើងយន្ដហោះអាកាសចរណ៍ Sriwijaya Air របស់ឥណ្ឌូណេស៊ី ដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសោរ៍ជាមួយមនុស្ស ៦២ នាក់នៅលើយន្តហោះនោះហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាប្រថ្នូរ ក្នុងនោះផងដែរ ក៏មានបុរសម្នាក់មុនធ្លាក់យន្តហោះ បាននិយាយពាក្យផ្ដាំផ្អើលដោយប្រភពប្រពន្ធគាត់បានរៀបរាប់ថា កូនប្រុសគាត់គិតតែស្រែកយំថា «ប៉ាកុំទៅ! ប៉ាកុំទៅណាចោលកូន» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមកលោក Riyanto បានលួងលោមកូន រហូតរូបគេគេងលង់លក់ មុនចាកចេញទៅ ។ ហើយរៀបនឹងចេញ បុរសរងគ្រោះក៏បានផ្ដាំប្រពន្ធចុងក្រោយថា «បើអូននឹកបង យកខោអាវអូនមកឲ្យបងទុកឱប ប្រៀបដូចអូននៅក្បែរបងអ៊ីចឹង» ៕ ចុះប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply